Syndikalisten webbtidning är en utåtriktad version av Sveriges arbetares centralorganisations (SAC) medlemstidning Syndikalisten. Papperstidningen utkommer med 4 nummer om året och innehåller 48 sidor. Webbtidningen utkommer med ett begränsat innehåll från papperstidningen men också med unikt innehåll för att få in mer aktuellt material.

SAC är en facklig organisation som är uppbygd av lokala samorganisationer (LS) och driftsektioner på arbetsplatser. Här kan du se var i landet vi finns.

Vill du läsa mer om SAC och bli medlem, besök vår webbplats.

Vi finns också på Facebook, Instagram och Twitter.

Kontakta oss

Dataskyddspolicy