En hand håller tag i en skjorta för att visa sitt skyddsombudsmärke som sitter på skjortan.
Arbetsrätt

När skyddsombuden agerar

Exempel från en fiktiv arbetsplats Den här artikeln bygger på en lathund för skyddsombud som har varit uppskattad på SAC:s BAM-utbildning. En föregående artikel, också baserad på lathunden, tog upp lagstöd för att tvinga arbetsköpare [Läs mer]

Arbetsrätt

Vad kan förhandlare göra när arbetsköpare kommer till möte men inte vill motivera sina ståndpunkter eller ens lämna ut information?

Syndikalistens frågelåda – denna gång endast i webbtidningen En förhandling om omplacering Linköpings lokala samorganisation (LS) av SAC begärde nyligen förhandling med Linköpings kommun, enligt 10 § medbestämmandelagen (MBL). Arbetsköparsidan har motsvarande förhandlingsplikt enligt 15 [Läs mer]

Omslagsbild till boken "Vi drabbade samman med vaåra öddens hela bredd" som är skriven av Ebba Witt-Brattström
Böcker

Feministiskt driven och referenstyngd bok

– om författarparet Martinson Vi drabbade samman med våra ödens hela bredd är en bok om det litterärt produktiva paret Moa och Harry Martinson. Båda var arbetarförfattare och verkade som Arbetaren-skribenter. Vi drabbade samman med [Läs mer]