Vill öka medelklassens klassmedvetenhet

En vit struken och ihopvikt skjorta med bokens titel i rött ovanpå. Bakgrunden är ljusblå. Omslagsbild till boken Medelklassen av Lovisa Broström.
En vit struken och ihopvikt skjorta med bokens titel i rött ovanpå. Bakgrunden är ljusblå. Omslagsbild till boken Medelklassen av Lovisa Broström.
Med boken Medelklassen vill forskaren Lovisa Broström bidra till en ökad klassmedvetenhet hos medelklassen samt ge större kunskap om medelklassens historia och hur den ser ut idag.

Medelklassen

Lovisa Broström
Verbal förlag (2023)

Broström ger en komplex och nyanserad bild av medelklassen genom att bland annat gå igenom olika klassteorier. Som Marx och Engels syn på medelklassen, vilken av dem betraktades som en belastning för arbetarklassen. Marx trodde dock att medelklassen skulle försvinna med tiden, vilket den alltså inte gjort.

Broström hittar de stora klassteoriernas svagheter och styrkor och en av bokens förtjänster är just denna nyansering. Författaren efterfrågar därtill att det idag görs klassanalyser som tar hänsyn till de olika innehåll som ges begreppet medelklass – eftersom begreppet är laddat med olika innebörd beroende på från vilket perspektiv denna klass betraktas ifrån.

Den franske sociologen Bourdieu menade till exempel att klasskillnader kan definieras utifrån smak och vanor och inte bara utifrån dess inflytande över sitt eget och andras arbete eller utifrån ekonomiska faktorer. Broström är pedagogisk och läsaren behöver inte vara särskilt bevandrad i begreppet klass för att hänga med. Men boken är lärorik även för oss som redan är intresserade av att betrakta företeelser utifrån ett klassperspektiv.

Medelklassen, som får stor uppmärksamhet i verkliga livet, får sällan tillräckligt med uppmärksamhet på det vis som görs i denna bok där både medelklassens syn på sig själva och hur andra uppfattar dem diskuteras. Om boken leder till ökad klassmedvetenhet hos medelklassen är svårt att avgöra, men förhoppningsvis gör den det eftersom medelklassen inte alltid bryr sig så mycket om klass som den borde.

Catharina Bergman

Läs mer om böcker i Syndikalisten!