Person som inte hela ansiktet syns på sitter med händerna knutna på ett papper med texten "krav". I famnen har personen små figurer som håller en banderoll med texten "blockad".
Fackliga strategier

SAC:s lokala fackklubb – Driftsektionen

Driftsektionens ABC: Del 3 av 3 – Vad kan sektioner uppnå? En syndikalistisk driftsektion är en lokal fackförening på arbetsplatsen. Sektionen är öppen för alla anställda utom cheferna. Våra sektioner är en maktbas för att [Läs mer]