Vad innebär det att vara medlem i facket? (English and Spanish)

Bilden visar att det handlar om en informationsfilm kopplad till SAC

Ta del av filmer om medlemskap i facket, arbetsrätt med mera. Stockholms lokala samorganisation har tagit fram information på femton olika språk. En del av den finns på film och en av dessa filmer, som finns på två språk, handlar om medlemskap i facket.

What does it imply to be a member of the union?
Que puedes esperar del sindicato?