Illustrerar ett bokomslag med titeln "sagan om det fackliga löftet" med en bild som föreställer två människor: en facklig pamp i LS och en arbetsgivare. Människorna är överens genom kollektivatal. Boken har en rispa i sig och håller på att gå itu.
Fackliga strategier

Tips på vägen

Organisera stora arbetsplatser del 4 av 4 Hur kan stora och komplexa arbetsplatser organiseras, såsom universitet och bolag med många driftenheter? I en artikelserie i fyra delar skissar Rasmus Hästbacka på fyra faser. Här avslutas [Läs mer]

Arbetsrätt

Facklig strid i samband med förhandlingar

Förhandlingsrätt och stridsrätt för nybörjare del 3 Genom organisering på arbetsplatsen bygger kollegor upp förmågan att vidta stridsåtgärder och vinna förhandlingar. Förhandlingsrätten och stridsrätten är fackliga rättigheter enligt lag. Här får du introduktion genom en [Läs mer]

No Picture
Funkisblogg

Arbetsmöte för nya hemsidan

SAC:s Informationsorganisatör har idag drillat funktionärskollegor inför lansering av ny hemsida. Vi har också välkomnat en kamrat som kandiderar till SAC:s webkommitté. Vi räknar med att den nya hemsidan blir en julklapp till medlemskåren.

Illustration av Fanny Hökby. Visar en arbetare som läser något och sedan går till chefen och visar sitt missnöje.
Arbetsrätt

Förhandlingsrätt och stridsrätt för nybörjare

Del 2 av 3: Tre förhandlingstyper Genom organisering på arbetsplatsen bygger arbetskamrater upp förmågan att ta till stridsåtgärder och vinna förhandlingar. Förhandlingsrätten och stridsrätten är fackliga rättigheter enligt lag. Denna artikelserie ger en introduktion till [Läs mer]

Illustration som visar en person som håller upp ett papper med en handlingsplan nedtecknad. Tre händer pekar mot listan.
Fackliga strategier

Handlingsplan och formalisering

Organisera stora arbetsplatser del 2 av 4 Hur kan stora och komplexa arbetsplatser organiseras, såsom universitet och bolag med många driftenheter? I en artikelserie i fyra delar skissar Rasmus Hästbacka på fyra faser. Här berörs [Läs mer]

Illustration som visar arbetare i ett fackligt möte. Av Fanny Hökby, SAC Syndikalisterna.
Arbetsrätt

Förhandlingsrätt och stridsrätt för nybörjare

Del 1 av 3: Rätten och plikten att förhandla Genom organisering på arbetsplatsen bygger arbetskamrater upp förmågan att vidta stridsåtgärder och vinna förhandlingar. Förhandlingsrätten och stridsrätten är fackliga rättigheter enligt lag. Denna artikelserie ger en [Läs mer]