SAC stödjer upprop mot angiverilagen

Svart bakgrund med texten "# vi anger inte". Under texten finns SAC Syndikalisternas logotyp: en röd och en svart fana

SAC Syndikalisternas centralkommitté förkastar den föreslagna angiverilagen och uppmanar samtliga av sina lokala samorganisationer (LS) att ställa sig bakom uppropet. SAC kommer stödja sina LS i dessa aktioner om så behövs. Alla människor har rätt till vård och social omsorg och ingen som arbetar inom dessa yrken ska ange någons migrantstatus.

Uppropet som SAC ställer sig bakom kallas ”Vi anger inte”, startad av arbetare inom hälso- och sjukvård.

Initiativtagarna skapade kampanjen med anledning av förslag i avtalet som träffats mellan regeringspartierna och Sverigedemokraterna, det så kallade Tidöavtalet. Där föreslås att personal som arbetar i hälso-och sjukvården ska göras skyldiga att rapportera till polisen och Migrationsverket om en patient saknar uppehållstillstånd.

På webben kan du läsa: 
”Vi kommer inte gå med på detta. Vi menar att det är etiskt och moraliskt förkastligt, utifrån våra roller som sjukvårdsarbetare och som människor. Det ligger inte i våra patienters intressen. Vi är oroliga att sjuka eller skadade människor ska börja avstå från att söka vård som kan vara livsnödvändig, av rädsla för att bli angivna.”

Läs mer på viangerinte.se.

Patricia Lorenzoni, forskare på Centrum för mångvetenskaplig forskning om rasism (Cemfor) vid Uppsala Universitet, har en lista på sin webbplats. Där finns verksamheter, fackförbund, organisationer samt kommuner och regioner som tagit offentligt avstånd från en angiverilag. Med listan vill Patricia visa att kritiken inte är isolerad, inte heller löftet om att vägra lyda. Den som säger #ViAngerInte ska känna styrkan i att inte stå ensam.