Uppmanar till sympatistrejk med lokförare och målare

Logotyp för SAC Syndikalisterna i bakgrunden. I förgrunden en gul rektangel med texten "strejk" i röda bokstäver

Strejk bland lokförare och målare kan dra igång nästa vecka. SAC uppmanar sina lokala samorganisationer, driftsektioner och syndikat att varsla om sympatiåtgärder. 

Logotyp för fackförbundet Seko

Scheman som ger tid för återhämtning. Det kräver Seko i strejkvarslet som gick ut den 2 maj. 
– Våra medlemmar vittnar om att det aldrig har varit så många som börjat jobba i branschen men sedan slutat igen. En fungerande järnväg är avgörande för att ett samhälle ska fungera, säger Sekos förbundsordförande, Gabriella Lavecchia i ett pressmeddelande. 
Sekos motpart har konsekvent sagt nej till alla yrkanden eller föreslagna diskussioner från fackets sida. 
– Vår motpart, Almega Tågföretagen, har i förhandlingarna sagt att de inte vill diskutera och förhandla mer om vi inte lägger ett varsel. Nu är det upp till bevis, säger Sekos avtalssekreterare Ulrika Nilsson i pressmeddelandet. 

Det första steget i Sekos varsel träder i kraft torsdagen den 11 maj klockan 15.00. Steg 2 den 15 maj och steg 3 den 18 maj. Läs mer på Sekos webbplats!

Uppmaningen från SAC

SAC kan inte lägga ett centralt varsel om sympatiåtgärder. Det är våra fackklubbar, så kallade driftsektioner, samt syndikat och lokala samorganisationer (LS) som tar beslut om stridsåtgärder och varslar. Sympatiåtgärder är lovliga enligt paragraf 41 i medbestämmandelagen (MBL) när primärkonflikten är lovlig. I fallet med lokförarna är SEKO:s stridsåtgärder primärkonflikten. SAC har skickat ut information till sina olika instanser som kan varsla om sympatiåtgärder. 

Målare varslar också

Logotyp för fackförbundet Målarna

Även Målareförbundet varslar om strejk. Den träder i kraft den 12 maj. SAC:s uppmaning gäller även där. Målareförbundet yrkar bland annat för att gravida målare ska få en graviditetslön, som delvis kompenserar för inkomstbortfall när den gravida inte kan arbeta. Andra krav gäller yrkeskvalifikationer, in och utlåning av arbetstagare, arbetskläder och utbildningsavtal. Läs mer på Målareförbundets webb!

Rasmus Hästbacka, SAC Syndikalisterna
Rasmus Hästbacka. Foto: Privat

SAC:s fackliga samordnare Rasmus Hästbacka föreslår att våra sympatiåtgärder har samma omfattning och startpunkt som fackförbundens varsel. Det är uteslutet att syndikalister utför arbete när deras kollegor i andra fack strejkar. Om arbetsgivare påpekar att varsel inkommit för sent, rekommenderar Rasmus alla att åberopa ett undantag ”Varselskyldigheten gäller inte om det finns giltigt hinder mot att varsla” (45 § tredje stycket MBL). 

Kan vi visa solidaritet även om vi inte har medlemmar i de yrkesgrupperna? 

– Ta reda på var strejkvakterna kommer att stå och gå dit med kaffe och bullar för att visa stöd, säger Rasmus Hästbacka till tidningen Arbetaren.

Bli medlem i SAC syndikalisterna - facket där du och dina arbetskamreter bestämmer vad som är värt att kämpa för