Bild från boken Secrets of a successfull organizer
Fackliga strategier

Gör en plan och vinn!

Arbetsplatsorganisering. Del 4: Gör en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, [Läs mer]