Gör en plan och vinn!

Bild från boken Secrets of a successfull organizer

Arbetsplatsorganisering. Del 4: Gör en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar

I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, Secrets of a successful organizer som i skrivande stund håller på att översättas till svenska och kommer att ges ut på Federativs förlag i höst.

Bok om arbetsplatsorganisering
Bild från Labor Notes

Hittills har vi gått igenom kartläggning av företaget och arbetskamraterna, hur vi kan hitta nyckelpersonerna och få folk i rörelse samt hitta organiseringsfrågorna med tillräcklig bredd och djup.

Vi har nu kommit fram till steg fyra, att göra en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar.

Ta inte fram den stora släggan direkt

Börja med en enklare aktivitet och få så många som möjligt att delta. Gemensamma handlingar skapar engagemang och gemenskap. Försök därför alltid att öka gruppens synlighet. Skicka runt en protestlista. Bär pins. Gå i grupp för att prata med chefen. Skriv ett brev som alla undertecknar. Utveckla planer som involverar fler för varje steg, men se till att inte lämna människor bakom genom att eskalera för snabbt, utan försök hela tiden utvärdera med alla de som visat intresse.

Eskalerande kampanjer är viktiga för att gradvis bygga upp förtroende och gemenskap bland arbetskamraterna. Börja med enklare åtgärder med goda utsikter att lyckas. Med nytt självförtroende kommer folk att inspireras till att vidta svårare och mer riskfyllda åtgärder. Det kan även fylla en avskräckande funktion för chefen då hen kan ana att det kommer att bli värre om hen inte går med på våra krav. Men, eftersom många kamper vinns bara med hotet om stridsåtgärder, är det extra viktigt att ledningen tror på våra hot.

Hota därför aldrig tomt!

Se till att den kraft och de resurser som krävs för att utföra de åtgärder som hotas med verkligen finns. Anpassa hoten efter förmåga!

Agera kraftfullt!

Få chefen ur balans. Chefer gillar rutin. De gillar att veta att det som hände idag även kommer att hända imorgon. Vi kan göra dem enkelt nervösa genom att göra någonting lite annorlunda. När chefen hela tiden måste gissa vad vår nästa handling är, så har vi övertaget.

Ändra och förbättra. Vissa saker går att ändra genom att helt enkelt göra dem annorlunda. Det bästa är om det är förbättringar som gör arbetet lättare för alla.

Exempel:

 • En gemensam men oplanerad paus i arbetet.
 • Byten av pass som inte meddelas till chefen.
 • Träffar utanför arbetstid som chefen inte bjuds in på men som hen av en händelse får reda på.

Ändra och förbättra

Vissa saker går att ändra genom att helt enkelt göra dem annorlunda. Det bästa är om det är förbättringar som gör arbetet lättare för alla.

Exempel:

 • Sakta ner
 • Ta en längre paus tillsammans
 • Omorganisera en egen arbetsprocess
 • Kom överens om en ny praxis
Successful time management. Team working on project near clock, leader shouting at megaphone flat vector illustration. Teamwork, timing, deadline concept for banner, website design or landing web page
Illustration av pch.vector / Freepik

Ta kontroll

När chefen ger en order, bekräftar chefen sin makt. Men vi kan agera mot det genom att bekräfta vår gemensamma makt tillbaka.

Exempel:

 • Gå in tillsammans på chefens kontor med gemensamma klagomål
 • Håll ett möte på jobbet
 • Bär fackliga tröjor allihop samma dag
 • Samlas utanför jobbet innan ett pass och marschera in alla tillsammans

Stör flödet av arbete, beslutskedjan eller arbetsköparens kontroll över arbetarna. Störningar får uppmärksamhet och får ofta resultat.

Exempel:

 • Strejk
 • Maskning
 • Övertidsblockad
 • Planerad sjukskrivning
 • Gemensamma pauser
 • Fackliga möten under arbetstid

Försäkra er om att varje jobb görs!

Inkludera alla som påverkas eller kan påverkas. Nå ut till så många som möjligt. Efterfråga folks åsikter och involvera så många som möjligt i besluten. Men till och med en plan som låter enkel, som att få alla att bära pins på tröjan på samma dag, kräver planering och uppföljning. Vi måste identifiera alla uppgifter som krävs, tilldela dem till specifika personer med tidsfrister och följ upp för att se till att de görs.

Tänk alltid: Vem gör vad när?

Välj taktik som passar

En eskalerande kampanj består av olika steg. Det kan vara något enkelt, som en undersökning, eller något mycket svårare, som en strejk. Det kan vara traditionellt, som en demonstration, eller någonting kreativt och nytt som en medlem föreslår. En sång som sjungs på arbetsgolvet så fort chefen kommer eller upplysande affischer om vad som försiggår på arbetsplatsen uppsatta i närområdet. Låt fantasin flöda!

När din grupp väger vilket steg ni ska ta härnäst finns det några saker som är bra att tänka på:

Är åtgärden synlig?
Är den tydligt kopplad till problemet?
Är den tajmad för maximal effekt?
Är den enkel eller svår att genomföra?
Är tillräckligt många redo att göra det?
Kommer den att öka trycket på beslutsfattaren?
Kommer vi vara fler än sist?
Kommer det att bli kul?

Det viktiga att tänka på som organisatör när vi gör en gemensam plan är att planen just är gemensam. Det är inte vår uppgift att “sälja på“ våra arbetskamrater “vår plan“. Istället är vår roll att verka för att jämka ihop allas olika idéer och förslag till en plan som så många som möjligt tror på och ställer upp på.

Den huvudsakliga metoden för allt detta, det vill säga för att kartlägga, identifiera arbetsplatsens nyckelpersoner och organiseringsfrågor samt för att göra en gemensam plan för att vinna, går via samtal med arbetskamraterna. Det så kallade organiseringssamtalet. Mer om det i nästa artikel.

Erik Bonk
Generalsekreterare SAC

Del 1: Början på stark sammanhållning
Del 2: Konsten att lyssna på sina arbetskamrater
Del 3: Hitta frågor som berör
Del 4: Gör en plan och vinn!
Del 5: Organiseringssamtalet

För mer information och för vidare studier, kontakta SAC!
www.sac.se
info@sac.se