Anställda i tunnelbanan ger kritik i social media

Ett tåg i Stockholms tunnelbana vid en perrong

På Stockholms tunnelbana har ett utomfackligt initiativ tagits av anställda på MTR. Det består i ett Instagram-konto där personal anonymt lägger upp sin kritik mot MTR:s ledning. MTR och SEKO har gått i taket över kontot därför att ingen av dem målas upp i smickrande ordalag. SEKOS skyddsombud får rikligt med kritik för sin passivitet.

Exempel från Instagram-kontot som är startat av anställda i Stockholms tunnelbana.
Exempel på inlägg från Instagram-kontot

Vi vet, efter kontakt med många förare, att detta konto är både väldigt uppskattat och viktigt för förarnas fortsatta sammanhållning och motståndsanda. Skaparna bakom kontot har kontaktat oss vis Instagram för att be oss hjälpa till att sprida och gilla kontots poster. Många av förarna är rädda att synas på kontot och ber oss om hjälp för att få fler gilla-markeringar och att kontot får uppmärksamhet.

Kontot är fristående alla fack och inte initierat av SAC Syndikalisterna, men vi anser att det fyller en viktig funktion i de anställdas kamp för en dräglig arbetsmiljö utan trakasserier och hot. MTR:s reaktion på kontot visar hur rädda de är för att informationen ska komma ut till allmänheten. I förlängningen kan det påverka Trafikförvaltningen inför nästa upphandling.

SEKO vill stänga ner detta konto lika mycket som MTR. Så än en gång gör dessa ”motparter” gemensam sak mot de anställda.

Att visa på ett starkt stöd från oss till förarna kan bidra till att få Driftsektionen i Stockholms Tunnelbana och Spårvägar (DSTS), att växa i antal.

Så gå in och följ, gilla och dela NU!

Tack!