Han kämpade för skyddsutrustning i hemsjukvården

Per-Anders Nordström fick ta emot SAC Syndikalisternas civilkuragepris 2022. Här poserar han med ett diplom.

Per-Anders får Civilkuragepriset 2022

Per-Anders Nordström från Alingsås, mottog SAC syndikalisternas civilkuragepris 2022
När Per-Anders Nordström var skyddsombud och arbetade i hemsjukvården i Alingsås kommun krävde han att personalen skulle ha tillgång till samma skyddsutrustning som övrig sjukvård, när pandemin slog som hårdast i Sveriges äldrevård. Han skrev debattartiklar och gav intervjuer i media när arbetsköparen vägrade tillmötesgå kraven trots uppmärksammade säkerhetsbrister.

Foto: Tim Persson

Med krav på riktiga andningsmasker och hållbara rutiner gjorde sig Per-Anders obekväm hos arbetsköparen, Alingsås kommun. Den arbetsmiljöåtgärd som han begärde, enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen, har nu gett all personal i Sveriges hemsjukvård rätt till adekvat skyddsutrustning.

Per-Anders blev förvånad men glad när han fick veta att Civilkuragepriset 2022 gått till honom.
– Det är väldigt roligt att det jag har gjort är uppskattat, säger han.
Samtidigt anser han att det finns mycket kvar att göra.
– Det är viktigt att frågorna lever kvar. Var det något jag lärde mig under pandemin så var det att lagar och riktlinjer som finns i arbetsmiljölagen inte följdes i arbete inom hälsa och sjukvård.
Per-Anders menar att de som fastställer hur arbetsmiljön ska se ut lyssnar på fel instanser och den ekonomiska aspekten väger tungt.
– Det fortgår idag. Oavsett pandemi eller inte. Det är problem som fortsätter om inget görs åt det.

En längre artikel om Per-Anders kommer att finnas inom kort.

Fakta: Civilkuragepriset till Björn Söderbergs minne
Priset instiftades av SAC Syndikalisterna till minne av den fackliga aktivisten Björn Söderberg som blev mördad av nazister i sitt hem 1999. Anledningen var att han vågat slå larm om att en ledande nazist fått förtroendeuppdrag i Handelsanställdas förbund. Priset delas ut sedan år 2000. Prissumman är 10 000 kronor.

Läs mer om civilkuragepriset!