Det som förenar oss

Logotyp för fackförening för arebtare inom bygg i Stockholm, av SAC Syndikalisterna
Fackförening för arbetare inom bygg i Stockholm. Gruppbild med cirka 40 personer.

Byggsyndikatet behöver större lokal. Bilden är från ett möte i augusti. Det blev trångt och varmt, men viktiga beslut fattades i SAC:s ”stora konferensrum” på Sveavägen 98 i Stockholm. Foto: Solidariska byggare – Stockholms byggsyndikat av SAC.

Fyrtio byggare sitter hopklämda i en möteslokal som belamras av tallrikar, enkäter, pennor, kaffekoppar, och nybakade piroger.
– Vi tror på olika gudar eller ingen. Vi har olika åsikter om världspolitiken. Men här, i fackföreningen, här har vi alla samma intresse; att hjälpa varandra att stå upp mot företagen som utnyttjar oss.
Pelle Sunvisson, öppnar, på ryska, byggsyndikatets medlemsmöte.

De senaste två veckorna har syndikatet avslutat kamper mot åtta byggbolag i Stockholm. Medlemmarna har genomfört protester vid byggen, satt upp affischer samt pratat med huvudentreprenörer, arbetare och privatkunder. Aktionerna har gett utdelning.

Oybek som lurades att bygga badrum gratis i två månader, har fått sin avtalade lön och mer. Syndikatet kräver lönenivåer enligt kollektivavtal.

Sammanlagt har syndikatet mellan mötena omfördelat strax över en halv miljon kronor, pengar som direkt överförs från mer eller mindre skurkaktiga byggföretag till medlemmarna.

Maksym som avskedades med ett arrogant SMS har fått 80 000 kronor i allmänt skadestånd.

Byggsyndikatet har fått 20 000 kronor från en byggfirma som aldrig varslade om en uppsägning.

Sammanlagt har syndikatet mellan mötena omfördelat strax över en halv miljon kronor, pengar som direkt överförs från mer eller mindre skurkaktiga byggföretag till medlemmarna. Förra året omfördelades sju och en halv miljon kronor, i år kommer summan att bli större.

På varje medlemsmöte hålls en utbildning som tolkas mellan engelska, spanska och ryska. Denna gång pratar vi om papperslösas rätt till lön. Vad ska jag tänka på när lönen är sen? Vad händer rent juridiskt efter en månad? Tre? Vilka bevis behövs och hur skaffar jag dem? Nya medlemmar skriver in sig. I genomsnitt får Stockholms byggsyndikat en ny medlem per dag.

Några timmar innan byggsyndikatets möte arrangerade Stockholms lokala samorganisation (LS) ett första möte för att organisera städare. Ett femtiotal städare deltog i en facklig introduktion och det beslutades att träffar ska hållas varannan vecka. Sammantaget deltog runt hundra personer i olika aktiviteter på Stockholms LS den 4 september. Samtidigt rasade en debatt i medierna kring tillsättningen av tidningen Arbetarens chefredaktör. Den fackliga verksamheten har inte påverkas nämnvärt av de interna tvisterna i centralorganisationen och de mediala utspelen.

I Stockholms LS samarbetar ukrainare och ryssar, muslimer, ateister och ortodoxa kristna. Det är möjligt eftersom det som förenar oss alltid är starkare än det som skiljer oss åt, så länge det finns en konkret facklig organisering. Det praktiska arbetet skapar gemensamma intressen. De påtagliga framgångarna skapar sammanhållning. Vägda mot upprättelse mot orättvisor, vägda mot gemenskap med andra som delar dina erfarenheter, vägda mot möjligheten att kräva sin rätt, vägda mot allt detta, är våra olikheter lätta som fjädrar.

Sörj inte! Organisera!

Emil Boss
Förhandlingssekreterare i Stockholms lokala samorganisation av SAC


Mer om Stockholms byggsyndikat – Solidariska byggare
Solidariska byggare – Samlas för gemenskap, utbildning och kamp
Facklig pepp från Arbetaren TV – Film om en dag med solidariska byggare