Hur gör vi för att resa oss tillsammans?

Arbetar Filmfestivalen erbjuder olika verktyg för organisering. Filmerna kan vara en bra start, enligt Alex Veitch som är med i arrangörsgruppen.

Fyra personer som var med och arrangerade Arbetar Filmfestivalen i Malmö 2021 står på rad och håller i en varsin affisch.
Alex Veitch, Suhaida Nassor, Susanne Ovelius och Talat Bhat var med och arrangerade Arbetar Filmfestivalen 2021.
Foto: Magnus Renström

– För många var det väldigt speciellt att mötas upp igen och ta tag i frågor på ett annat sätt än vad vi kunnat göra under det första året av pandemin, berättar Alex. I år hade vi med fler personer som jobbat med att organisera sig i sina fackklubbar eller driftsektioner, och studenter som pratade om hur de praktiskt har organiserat sig.

Ett av årets fokus var klimatet.
– Vi måste koppla an den fackliga rörelsen med klimatrörelsen för att en omställning blir rättvis och också för att rörelserna ligger för långt ifrån varandra nu. Vi hoppas kunna vara del i det närmandet och hitta sätt att agera tillsammans.

Är det något du känner var extra bra, eller extra lyckat med årets festival?

– Det är många som efter festivalen har uttryckt sig om de möten som pågick. Vi hade en del olika träffar som pågick parallellt med festivalen detta år. Dels var det Unga byggare som hade lagt sin nationella träff i samband med festivalen, vi hade tvärfackliga skolträffar i samband med festivalen och träffar kring migrantorganisering, men också kring bostadsorganisering. Denna typ av samarbete är något vi vill utveckla. Något vi vill se till att det sker nästa år, är att det kommer vara en tvärfacklig vård- och omsorgsträff vid sidan av festivalen.

Det händer ju mycket under festivalen såsom samtal och workshops utöver filmerna. Berätta varför filmfestivalen ser ut så?

– Det är något vi utvecklar hela tiden. Fokus på festivalen är organisering och att hitta vägar till aktivitet. Hur handlar vi tillsammans? Det är en mötesplats. Film är ett bra sätt att mobilisera de tankarna. Sen är det oftast så att agerandet behöver gå i flera steg. Om vi tänker på filmerna som en ingång och så har vi snack där vi får höra hur andra agerat. Att delta i workshops som sker i samband med de parallella träffarna är ett sätt att svara på ”hur gör vi?
Filmerna kan vara en bra start, enligt Alex.

Det är ju RåFilm som arrangerar Arbetar Filmfestivalen i samarbete med andra. Vad är RåFilm för något?

– RåFilm är ett filmkollektiv som funnits i 21 år nu, Det är en sammanslutning där folk tillsammans kan göra film. Vi har alltid haft fokus på att kontrollera våra egna distributionsformer och ha egna visningar.
Alex berättar att RåFilm arrangerar bland annat barnvagnsbio och cykelbio. Det är centralt att medlemmar i kollektivet styr över vad som produceras och arrangeras.

– Det kan till exempel vara att jobba pedagogiskt. Jag och några andra har bland annat jobbat med videoaktivister från Västsahara. Samarbeten med olika grupper har skett genom åren.

2020 var Arbetar Filmfestivalen helt digital. I år hade Alex känslan av att det inte var lika många som reste till Malmö från andra städer och länder, som det varit 2019 och sedan festivalen startade 2017.
– Vi hoppas att nästa år kommer vara mer stabil när det gäller pandemin, avslutar Alex.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör

Läs om SAC:s deltagande i Arbetar Filmfestivalen 2021 med mera!