Kongress – Intensivt men roligt och inspirerande

SAC:s Syndiklaisternas kongress 2022 visar sitt stöd för politiska fångar i Mexiko

12-15 maj hade SAC sin 33:e kongress. Det var min första kongress och mina förväntningar var att det skulle vara mest tråkigt; gå igenom massa motioner som det råder oenighet om. Men det var kul; bra diskussioner och det mesta löste sig. Kommande kongressperiod, som kommer att vara 4 år, ser ljus ut. Jag fick förtroendet att fortsätta som informationsorganisatör och känner mig mer peppad på att göra vår medlemstidning Syndikalisten efter alla glada tillrop. Mer rapportering kommer inom kort!

Solveig Betnér, informationsorganisatör