Solidaritet med fängslade kamrater i Mexiko

Illustrationer över de sju politiska fångar som sitter häktade. SAC står bakom och manar till solidaritet med våra kämpande kamrater i Eloxochitlán de Flores Magón i deras kamp för kamraternas frigivande.
Gruppbild med deltagare i SAC Syndikalisternas kongress i Gävle 2022.
SAC:s kongress är samlad för att visa solidaritet med Eloxochitlán de Flores Magón i Oaxaca, och de av den Mexikanska staten sju fängslade kamraterna. Foto: Solveig Betnér.

Uttalande från SAC:s trettiotredje kongress

SAC:s trettiotredje kongress vill uttala sitt stöd för Eloxochitlán de Flores Magón i Oaxaca, och de av den Mexikanska staten sju fängslade kamraterna.

Kamraterna i Elexochitlan de Flores Magón kämpar för självbestämmande i regionen och över regionens naturresurser, mot den Mexikanska statens koloniala parlamentarism och kapitalisternas rovdrift.

Ursprungsbefolkningen i Eloxochitlan de Flores Magón har en långtgående tradition av folkdemokrati och självbestämmande; en tradition som den mexikanska staten försöker utplåna och ersätta med ett kolonialistiskt parlamentariskt styre. Som motreaktion på den mexikanska statens försök att underkuva folkstyret genomfördes en ockupation av kommunhuset i staden 2011. Kommunhusockupationen som upplöstes med militärt och paramilitärt våld. Kamraterna avhystes men kampen fortsatte.

Illustrationer över de sju politiska fångar som sitter häktade. SAC står bakom och manar till solidaritet med våra kämpande kamrater i Eloxochitlán de Flores Magón i deras kamp för kamraternas frigivande.
Illustrationer över de sju politiska fångar som sitter häktade. SAC står bakom och manar till solidaritet med våra kämpande kamrater i Eloxochitlán de Flores Magón i deras kamp för kamraternas frigivande.

2014 organiserade lokalsamhället ett stormöte utanför kommunhuset, som även detta upplöstes med våld, sju kamrater besköts av paramilitär och fördes till sjukhus. Lokalsamhället arresterade en av gärningsmännen och förde honom till en större stad i förhoppningen om att han där skulle ställas inför rätta. Denna gärningsman påträffades senare död i stadens häkte.

Denna död användes senare som ett svepskäl för att arrestera 34 av de ledande kamraterna i Eloxochitlán de Flores Magón. Ovetandes om anledningen till arresteringen hölls de häktade av mexikanska staten; merparten av de arresterade fängslades därefter utan någon dom. Åtta år efter händelserna sitter sju av dem ännu inlåsta utan verklig dom.

SAC står bakom och manar till solidaritet med våra kämpande kamrater i Eloxochitlán de Flores Magón i deras kamp för kamraternas frigivande. Vi står bakom deras kamp för självbestämmande över sitt samhälle, sin mark och sitt egna folkdemokratiska styrelseskick, och mot den mexikanska statens maktövertagande, mot paramilitaristiskt herravälde, mot kapitalistisk rovdrift, och mot den kolonialistiska och rasistiska politik dessa bedriver.

Frihet åt de politiska fångarna! Solidaritet med kamraterna i Eloxochitlán de Flores Magón!

Övrig rapportering från kongressen kommer inom kort!

Fler uttalanden om internationellt stöd:
Solidaritet med kamrater i Myanmar
Läs om SAC:s senaste kongress i Arbetaren