Rädda LAS!

Rädda LAS: Gul text på röd bakgrund

Nationell protestdag mot slakten av anställningsskyddet

Gång på gång sker försämringar på arbetares bekostnad. Husby Arbetarcentrum är initiativtagare till kampanjen Rädda LAS och uppmanar till en nationell protestdag den 19 mars kl.15.

Evenemanget utannonseras på Facebook.

När riksdagen i sommar klubbar igenom försämringar i LAS, Lagen om anställningsskydd, innebär det:

  • Arbetsköpare kan säga upp anställda mycket enklare. Med de nya reglerna kan de hänvisa till dålig ekonomi och sedan välja ut fem personer som kan sägas upp oavsett hur länge de har jobbat.
  • Sämre rätt till omplacering innan uppsägning kan bli aktuellt.
  • Att det inte ska gå att ogiltigförklara en uppsägning i ett litet företag.

Ge inte upp! Strejka! uppmanar kampanjen Rädda LAS. Förhoppningsvis blir det strejker från norr till söder mot försämringarna i anställningsskyddet.

SAC:s uttalande om LAS!
Du kan också läsa om Husby Arbetarcentrum när de deltog i Arbetar Filmfestivalen.

Arbetaren TV: Vad är LAS?

Arbetaren TV: Vad är LAS?