Skumma byggföretag utnyttjar arbetare från andra länder

Antalet medlemmar fortsätter öka och konflikter med arbetsköpare slutar ofta med framgång i Stockholms lokala samorganisation (LS). En onsdag i mitten av juni träffar jag Malin Renwall som är med i Stockholms LS förhandlingskommitté. Vi hade även setts dagen innan om blockaden mot ett byggföretag blivit av.

Malin Renwall

– De gick med på att betala ut. Det är en skurkfirma som utnyttjat migrantarbetare förut också. De har tidigare gått med på att betala halva summan och den här gången ville de betala 10 000 kronor och då bestämde vi “nej, du ska betala hela annars gör vi en blockad“, och då betalade de ut det vi krävde, berättar Malin.
Firman som en medlem var i konflikt med den gången har gjort samma saker tidigare och även då blev det förhandlingar med Stockholms LS. Malin berättar hur det ofta ser ut när byggfirmor utnyttjar arbetare från andra länder som reser hit för att jobba.
– Det som kanske är mest kännetecknade för byggfirmor är att de inte betalar ut lön eller inte betalar ut hela lönen. Till skillnad från andra förhandlingar när det ofta handlar om arbetsvillkor, uppsägningar och liknande. De blåser framför allt migrantarbetare.

Försök att komma undan

Under sin tid i förhandlingskommittén har Malin stött på byggfirmor som försöker göra orimliga avdrag på arbetarens lön.
– De kan säga “den arbetade inte bra, ska jag verkligen behöva betala ut lön då?“
Malin berättar också att en del arbetsköpare inom bygg inte verkar se sig själva som chefer utan att de anlitar egenföretagare när de anställer en arbetare.
– En firma hade fått böter för att arbetare inte hade skyddsutrustning.
Arbetsköparen sa att pengarna skulle dras av på arbetarens lön.

dålig koll

De skumma byggföretagen är ofta underentreprenörer till en större byggfirma.
– Det finns många entreprenörsled. Det kan vara under-under- och underentreprenörer och de kan vara riktigt smutsiga. Men huvudentreprenören har ju ett större ansvar och är mer måna om sitt rykte.
Malin ger exempel på en blockad som hölls förra sommaren där en lokaltidning var med och rapporterade om händelsen. Huvudentreprenören reagerade snabbt och bemötte arbetsköparen som gjort fel vilket ledde till att den lön som saknades betalades ut.
– De sa att “vi vill inte ha det här, vi vill att det ska skötas snyggt“.
Malin fortsätter att berätta hur konflikterna kan se ut:
– Det som är rätt så bra, men också dåligt, är att de ofta inte har koll på lagar, men i och med att de har gjort fel så tydligt, och ofta gäller det löneskulder, så kan vi genomföra en blockad vilket inte är tillåtet i många andra fall.
Ofta är det uppenbart att arbetsköparen har gjort fel och det behövs kanske inte hänvisas till paragrafer i arbetsmiljölagen och liknande.

08 betonghåltagning

Syndikalisten (4/2019) har tidigare rapporterat om konflikten mellan Stockholms LS och byggföretaget 08 betonghåltagning. Det var ett uppmärksammat fall där en arbetare straffats med farligt arbete efter att klagat på dålig arbetsmiljö och krävt sjuklön. Fallet hamnade i Arbetsdomstolen i december 2019 och ledde till förlikning mellan parterna, vad parterna kom överens om är dock sekretessbelagt.
– Det var långdraget, berättar Malin. Jag var med på det andra förhandlingen i mars förra året och i december fick medlemmen pengar.

anställningsförhållande

De flesta migranter som börjar som byggarbetare i Sverige får en fast anställning.
– När det gäller migrantarbetare så måste de ofta ha en längre anställning för att få uppehållstillstånd, enligt Malin.
I vissa fall saknas anställningsavtal och en del arbetsköpare tänker att det är smart av dem, att då är arbetaren inte anställd.
– Men då kan vi säga att “den har arbetat, ni har betalat ut lön, det föreligger ett anställningsförhållande“, säger Malin.
Hon säger att många arbetare på en sådan firma vill inte jobba kvar.
– Då kan de få skadestånd för att det har begåtts ett anställningsavtalsbrott. Arbetsköparen kan köpa ut arbetaren.

snällt att ge arbetare jobb

Emil Boss, som är Stockholms LS förhandlingssekreterare har ofta den inledande kontakten med arbetsköpare vid en konflikt. Malin brukar vara inblandad först när det kommer till förhandling.
– Då är de oftast sura för de tycker inte att de gjort något fel. De kanske tycker att arbetaren är dålig.
Malin berättar att arbetsköparen ofta ser det som att de har varit snälla som gett arbetaren ett jobb och tycker att det är fel när arbetaren kräver mer, i stället för att vara tacksam.

arbetare dumpades

Arbetarna som kommer hit är ofta latinamerikaner, EU-migranter och från Östeuropa utanför EU, bland annat Ukraina och Vitryssland. Malin nämner några olika fall gällande migrantarbetare hon kommer att tänka på under vårt samtal.
– Sex medlemmar blev dumpade. Vi gjorde en anmälan till polisen om människoexploatering. De hade inte fått något betalt.
Arbetarna hade också ett ovärdigt boende och Stockholms LS hjälpte till att betala arbetarnas flygresa för att de skulle komma hem.
– Jag kan tänka mig att de, för att komma hit hamnar i skuld i sina hemländer, att de betalar för att bli rekryterade, säger Malin.
Hon nämner också ett ärende där arbetaren fick betala för sitt tillstånd att vara här i Sverige.
– Firman drog av direkt på lönen för att inte anmäla till polisen, berättar hon.
inga bevis
Emil, som oftast tar den första kontakten inför en förhandling bokar in ett första möte, och då är det vanligaste att arbetsköparen inte går med på fackföreningens krav.
– De säger att de har papper som visar att de har rätt och då säger vi att då får de skicka de bevisen till oss. Sen så gör de ju inte det eftersom de inte har dem, berättar Malin.
Förhandlingssekreteraren fortsätter hålla kontakten med arbetare och arbetsköpare.
– De brukar oftast ge med sig när de märker att vi inte ger upp, säger Malin.
I vissa fall är det en maffia i ett annat land som är arbetsköpare.
– De kan ha en firma som rekryterar personal och så har de en som anställer och så är de kompisar men skyller på varandra och så kommer det inget vart.

blockader vid byggen

I tidningen Arbetaren och på Stockholms LS Facebook-sida rapporteras det om blockader som genomförts men även blockader som ställts in för att arbetsköparen gett sig. Malin berättar hur det kan se ut under en blockad vid ett bygge.
– Oftast har inte underentreprenören varit där, det brukar inte finnas någon platschef. Då har det varit huvudentreprenören som funnits på plats, säger Malin.
Vid en blockad där hon var med löste det sig genom att huvudentreprenören pratade med firman som stod under dem. Hon var också med i fallet med 08 Betonghåltagning.
– De hade tagit ned sina företagsskyltar, för att visa att “vi är inte här“. Vid vissa byggen är det lugnt och inte så mycket rörelse men de flesta byggarbetare som finns på plats ger tummen upp, berättar Malin.
De som uppmärksammar blockaden är ofta förstående och ger positiv återkoppling, även byggets huvudentreprenör.
Den senaste blockaden som blev av var mot FLQ bygg som bland annat bygger villor.
– Vi var i Farsta strand vid en villa som de renoverade. Det gav medial uppmärksamhet. Emil tar ofta kontakt med lokaltidningen och de brukar ofta skriva om oss, säger Malin.

Skumma byggföretag utnyttjar arbetare från andra länder
lllustration: Fanny Hökby

roligt och lärorikt

Malin har varit med i Stockholms LS förhandlingskommitté sedan hösten 2019 och har kunnat vara med på många förhandlingar. Det har handlat om ungefär 15 ärenden.
– Det var i och med att vi började med migrantorganiseringen. Då var jag med på vissa förhandlingar som var mer öppna.
Andra medlemmar föreslog att Malin skulle gå med i förhandlingskommittén.
– Det är kul, säger hon. Man lär sig under tiden.
En vecka efter mötet med Malin höll förhandlingskommittén säsongsavslutning då de firade halvårets fackliga segrar. På Facebook rapporterar de att medlemmars krav gått igenom gentemot 39 olika företag och det handlar främst om bygg-, städ- och restaurangbranscherna. “Vi har räddat 8 jobb, drivit in 19 löneskulder, 8 skadestånd och mycket mer. En eloge till våra ideellt arbetande kämpar Malin, Lisa, Patrik, John, Agnes, Felix, Björn, Pamela, Arvid och Birgitta. Med medlemmar som er kan även en liten fackförening flytta berg“, finns att läsa på Stockholms LS Facebook-sida den 23 juni.

Text & foto:
Solveig Betnér
Informationsorganisatör