Strejk för kollektivavtal på Region Stockholms sjukvårds­lager

SAC:s logotyp i bakgrunden med texten STREJK över.

MediCarriers arbetare vill ha mer inflytande och en säker arbetsmiljö

På lagret är drygt 20 arbetare medlemmar i den syndikalistiska fackföreningen som är en del av SAC. Facket vidtar stridsåtgärder klockan 06 den 21 maj. Arbetarna kommer att strejka tre arbetsdagar i veckan, under tre veckor. Facket varslar även om en övertids- och nyanställningsblockad mellan 21 maj och 9 juni.

Striden handlar om att ingå kollektivavtal. För lagerarbetarna är det viktigt att kunna utse skyddsombud och få information och inflytande på jobbet. Lagret är en farlig arbetsplats om skyddsarbetet inte fungerar. Det är viktigt att få information om och inflytande över bland annat schemaläggningen och lönesättningen.

Akram Mardan
Akram Mardan arbetar
på MediCarrier.
Foto: Solveig Betnér

I förhandlingar har arbetsgivaren sagt nej till kollektivavtal. Följaktligen har den syndikalistiska fackföreningen varslat om strejk. I tidningen Arbetaren (14 maj) säger syndikalisternas representant Akram Mardan att det redan märks att cheferna planerar för strejken.
– Jag tror vi kan påverka, för på den avdelning som kallas för ”hjärtat av företaget”, pallplock, är nästan alla syndikalister.

Rättvis lönesättning

Arbetsgivaren har visserligen redan kollektivavtal med LO-förbundet Kommunal men avtalet efterlevs inte i praktiken, kommenterar den syndikalistiska förhandlaren Agnes Lansrot i tidningen Arbetaren. I avtalet finns ett lönesystem som ser rättvist ut, men arbetsgivaren struntar i avtalets lönesättningsregler och har istället upprätta egna kriterier. Agnes Lansrot tillägger att syndikalisterna kräver ett eget kollektivavtal för att säkra att någon gör det fackliga arbetet.

Agnes Lansrot, förhandlare i Stockholm LS av SAC
Agnes Lansrot,
förhandlare i Stockholms LS.
Foto: Solveig Betnér.

Stopp för rasism

Strejken är också en viktig markering mot chefernas rasism i det dagliga arbetet.
– Svenskarna får göra vad de vill, men när vi gör något misstag blir det mycket press, berättar Akram Mardan.

Till Arbetarens artikel

Ordlista
SAC: Sveriges arbetares centralorganisation – den syndikalistiska riksorganisationen
LS: Lokal samorganisation – SAC är en sammanslutning av LS, exempelvis Stockholms LS
DS: Driftsektion – syndikalistisk fackklubb, exempelvis föreningen vid lagret MediCarrier

Bli medlem i SAC syndikalisterna - facket där du och dina arbetskamreter bestämmer vad som är värt att kämpa för