Strejkens andemening: utan oss är de ingenting 

Rosa bakgrund med en text i förgrunden: "Vad kan hända om jag strejkar för att stötta Gaza"?

Två måndagar i rad har nu uppmaningar om politisk strejk till stöd för Gaza spridits på sociala medier, under hashtagen #StrikeForGaza. Många har frågor om hur politisk strejk går till i Sverige. Här är grundläggande information:

  • Fredsplikten som råder på arbetsplatser med kollektivavtal omfattar inte politisk strejk (endast facklig strejk).
  • En arbetsköpare kan kräva en arbetare på skadestånd personligen för att den deltagit i en så kallad olovlig strejk. 
  • En olovlig strejk är en strejk som inte är utlyst av fackförbundet där den strejkande är medlem.
  • Olovlig strejk kan i vissa fall leda till uppsägning.
Människor på ett torg deltar i en demonstration. Två personer håller upp en banderoll med texten "Sveriges första fackliga strejk för klimatet, Norrköpings LS av SAC Syndikalisterna, fri kämpande fackförening". Två andra personer håller i rödsvarta fanor.
SAC uppmanade sina lokala samorganisationer (LS) att strejka för klimatet under ”Earth Strike” den 27 september 2019. Här deltar medlemmar i Norrköpings LS i en demonstration. Foto: Sebastian Karlsson.

Under rådande lagstiftning är det juridiskt mest säkra upplägget av en politisk strejk följande:

  • Att privatanställda strejkar rent politiskt, alltså utan fackliga krav riktade mot arbetsköpare så att man undviker kollision med vissa nya förbud i MBL, paragraferna 41 d–e.
  • Att offentligt anställda strejkar rent politiskt mot utländska förhållanden, d.v.s. utan krav riktade mot svenska politiska organ, så att man undviker förbudet mot påverkan av inhemska politiska förhållanden i lagen om offentlig anställning (LOA) paragraf 23 stycke 3, och utan att resa fackliga krav mot arbetsköpare (igen med tanke på de nya förbuden i MBL). 
  • Att politisk strejk i offentlig sektor ej drabbar ”arbeten som består i myndighetsutövning eller som är oundgängligen nödvändiga för att genomföra myndighetsutövning”, vilket är förbjudet enligt LOA, paragraf 23 stycket 1-2.
  • Att i både privat och offentlig sektor köra en kortvarig politisk strejk, alltså några få timmar för det fall att Arbetsdomstolen (AD) skulle vara lika restriktiva som AD hittills varit mot kollektivavtalsbundna förbund inom LO, TCO och Saco. 

Med andra ord är det absolut inte omöjligt att strejka i Sverige, men det kan få konsekvenser och därför är det viktigt att vara informerad, framförallt eftersom konsekvenserna av att strejka ensam kan slå hårt mot de som på ett eller flera sätt redan är marginaliserade i samhället. SAC kan inte göra enskilda bedömningar på generella frågor.

I SAC är det upp till varje fackförening- alltså våra lokala samorganisationer (LS) – att avgöra om, hur och när de vill strejka.

Alldeles oavsett vad folk kan och vill göra så känner jag att det är viktigt att strejkens andemening inte går förlorad: det är vi – folket – som bygger upp och bär samhället. Utan oss är de ingenting.

Porträtt av Ninïan Sassarinis McGowan, ledamot i SAC:s centralkommitté 2023

Ninïan Sassarinis-McGowan 
Medlem i Uppsala LS av SAC

Porträtt av Solveig Betnér, informationsorganisatör i SAC 2018-2023

Solveig Betnér
Informationsorganisatör i SAC

Lag om medbestämmande i arbetslivet, MBL
Lag om offentlig anställning LOA

Medlemmar i en LS av SAC kan fördjupa sig i strejkrätten här

Läs mer i Arbetaren om strejkuppmaningen i solidaritet med Gazas befolkning

Bli medlem i SAC syndikalisterna - facket där du och dina arbetskamreter bestämmer vad som är värt att kämpa för