Vad händer i Mexiko?

Kartan visar områden där karteller har inflytande. Provinserna Oaxaca, Chiapas och Quintana Roo är fria. I dessa områden har Zapatisterna politiskt inflytande, organiserar bönderna och ser till att knarket får inte fäste. Karta från elordenmundial.com.

Del 2

Del två i Nestor Verdinellis serie om Mexiko handlar om läget idag. Korruptionen, machokulturen och drogkartellerna är svåra att besegra, men positiva förändringar sker.

När jag skrev den första, historiska delen om Mexiko hade jag ännu inte förstått att den här delen, om den nuvarande situationen, skulle bli riktigt komplicerad att skriva. Här kommer i alla fall ett försök.

Mexiko har fått sin första vänsterpresident på flera decennier. Andres Manuel López Obrador, allmänt känd under förkortningen AMLO, vann valet som representant för det nya parti MORENA (Movimiento de Regeneración Nacional), ungefär “rörelsen för nationens förnyelse“ på svenska.

MARDRÖM

I valet 2018 bröt partiet med den hegemoni som de tidigare PRI (Partido Revolucionario Institucional) och PAN (Partido de Acción Nacional) hade etablerat alltsedan de revolutionära åren, 1910-20-talen. Med PRI och PAN befästes en djup korruption och ett valfusk som bland annat innebar att regerande president helt sonika valde sin efterträdare. De båda partierna turades om att ha regeringsmakten.

Mexiko blev en genomkorrumperad stat, det handlar om presidentposten inklusive alla politiska och administrativa funktioner; armé, polis, rättsväsende med mera. Där finns förklaringen till att de numera ökända “carteles“, karteller, som dirigerar narkotikatrafiken, har kunnat växa sig så starka att de ibland utsätter polis som agerar mot narkotika för väpnade attacker. Korruptionen och den neoliberala politiken skapade tillsammans ett mardrömslikt scenario.

SVÅR KAMP

Privatiseringen, under de tidigare regeringarna när företag kunde “köpa“ sina avtal och villkor, gav ägarna enorma vinster på bekostnad av statens finanser och folket. Speciellt tydligt syns detta inom det som rör energi samt hälso- och sjukvård. Exempelvis blev tillverkning, import och försäljning av mediciner monopoliserad. Ett fåtal företag styrde dessa branscher med skyhöga priser som på- följd. Stora jordägare försågs med många privilegier. Lantarbetare utsattes för svår exploatering och synnerligen dåliga arbetsvillkor.

Kampen för att förändra dessa strukturer av korrumperade privatiseringar blev svår, för AMLO och den nya regeringen, bland annat inom oljeproduktionen. Där kunde fusket reduceras från cirka 20 miljarder kronor om året, till dagens ungefär 2 miljarder. Att avskaffa de statligt bekostade privata försäkringarna gick bättre. De försäkringar som garanterade före detta politiker oerhört höga pensioner och som kostade staten runt 2 500 miljoner kronor om året. Dessa exempel ger en uppfattning om korruptionens nivåer. Motståndet mot att genomföra förändringarna är mycket starka. Karteller, korrupta domare och mutade tjänstemän används för att försöka stoppa regimens ansträngningar.

KORRUPT RÄTTSVÄSENDE

Den Nationella Valmyndigheten, Instituto Nacional Electoral, med medlemmar sedan tidigare val, ger MORENA-partiet mindre representation och oppositionen kan ibland driva igenom märkliga beslut. Nu ändrar denna valmyndighet reglerna för representationen i riksdagen. Det kan bli så att MORENA får en mindre representation, även om de får ett större antal röster vid nästa val. Oppositionen använder sig också av ett mycket korrupt rättsväsende, där domarna hade (och har) mycket förmånliga löner och privilegier, och tillsattes för att de var goda vänner till politikerna som utnämnde dem.

Modern teknik och digitalisering används flitigt. I Sverige diskuteras huruvida Ryssland försökte påverka valet i USA men det nämns inget om att omfattande kampanjer med “fake News“ också används mot AMLO, både före och efter valet. Webbplatser som stödjer regeringen stängs kontinuerligt ned och attackeras.

Självfallet gjorde inte covid-19 situationen bättre. Pandemin utsätter landet för stora problem på alla områden och drabbar i synnerhet fattiga arbetare och befolkningen på landsbygden.

POLITISKT NYA INRIKTNINGAR

AMLO och hans regering arbetar hårt för att samhället ska återta de centrala delarna av den ekonomiska aktiviteten. De inriktar sig på att återta kontrollen av de viktiga samhällsfunktionerna såsom energi, utbildning, pensioner, hälso- och sjukvård, läkemedel och infrastruktur. Samtidigt uppmuntras småföretagare, restauranginnehavare, hantverkare och småbönder. I ett land med så stora ekonomiska och sociala orättvisor blir det svårt att kämpa på alla fronter.

MACHOKULTUR

Feminism är ett område AMLO inte prioriterar och mycket kritik riktas därför mot honom. Mexiko har en tradition av stark machokultur, vilket är ett stort problem och det finns inga riktade politiska åtgärder för att göra det bättre. I praktiken har regeringen, trots allt, utnämnt kvinnor på några mycket höga och avgörande positioner. Såväl ekonomi- som energiministrarna är kvinnor. Energiminister Rocio Nahle är kvinna och hon är så kallad mestis, det vill säga med ena föräldern spanjor och den andra från en ursprungsbefolkning. Rocio berättade nyligen att på ett sammanträde inom OPEC var samtliga de andra män.

Foto på energiministern i Mexiko. Hon har långt mörkbrunt hår, pärlörhänge, vit skjorta och röd kavaj.

Rocio Nahle, energiminister i Mexiko.

ENERGIPOLITIKEN

Det finns en annan konflikt för AMLO och det är inom miljöpolitiken. Ryggraden i den mexikanska ekonomin är oljeproduktionen. Rocio Nahle säger att landet satsar på förnybar energi, men regeringen kan inte lämna oljeproduktionen åt sidan. Numera kämpar energiministern för att det statliga PEMEX, Petroleos Mexicanos, ska bli styrande och inte alla de multinationella företag som har mycket förmånliga villkor för att agera på den mexikanska marknaden.

Regeringens policy är att försöka förstatliga så mycket som möjligt av olje- och elproduktionen. Inom el satsas det starkt på att gå över till gas, som bränsle, och fasa ut kolen. Inom elproduktion vill regeringen även ändra de otroligt förmånliga villkor som privata företag har fått av tidigare presidenter, Peña Nieto (PRI) och Felipe Calderón (PAN). Avgiften för företag för att använda elnätet, som är statligt, är minimal. I USA betalar företagen motsvarande 1,01 pesos per kWh, medan i Mexiko betalar de 0,07 pesos per kWh. Regeringen vill nu höja det till 0,8 pesos, men de privata företagen överklagar och den korrupta domarkåren dömer, i regel, till deras fördel och blockerar därmed regeringens förslag.

FRAMSTEG

Nyligen frigav AMLO:s regering många politiska fångar. Många av dem var miljöaktivister, ledare för ursprungsbefolkningars organisationer och fackliga aktivister som fängslades och dömdes av tidigare regering- ar i samband med protestaktioner och motståndshandlingar. Inom hälso- och sjukvårdssystemet vill den nya regeringen ge den fattiga delen av befolkningen bättre chanser till god vård och läkemedel till rimliga priser.

Utbildningssystemet förbättras med satsningar på skolor, främst på landsbygden i de mindre byarna. Socialförsäkringssystemet utvecklas med en politik ägnad att omforma pensionerna så att vanliga industri- och lantarbetare kan få det bättre när de åldras. Förändringarna fungerar inom statliga och kommunala system, men inom den privata sektorn blockerar oppositionen återigen regeringens förslag genom att vända sig till den korrupta domarkåren.

En viktig del av politiken handlar om att få bort valfusket och att begränsa PAN:s och PRI:s kampanjer för att behålla dessa bedrägerier. Det är inte lätt med tanke på att det även inom MORENA, i vissa stora städer, förekommer att den politiska ledningen struntar i att förankra den nya politiken bland sina medlemmar. Då förblir allt delvis som i gamla tider, att vissa politiker bara “pekar med fingret“ vem som får kandidera i val. Ibland beror det på att både PRI och PAN har drivit stora kampanjer för att förmå sina egna medlemmar att söka medlemskap i MORENA och på så vis kuppa igenom sina förslag på de interna mötena.

 Kartan visar områden där karteller har inflytande. Provinserna Oaxaca, Chiapas och Quintana Roo är fria. I dessa områden har Zapatisterna politiskt inflytande, organiserar bönderna och ser till att knarket får inte fäste. Karta från elordenmundial.com.

Kartan visar områden där karteller har inflytande. Provinserna Oaxaca, Chiapas och Quintana Roo är fria. I dessa områden har Zapatisterna politiskt inflytande, organiserar bönderna och ser till att knarket får inte fäste.
Karta från elordenmundial.com.

KARTELLER OCH NARKOTIKA

Ett eget kapitel är kampen mot stora drogkarteller. De är stora och härskar över nästan hela Mexiko och de är dessutom tungt beväpnade, inklusive bepansrade fordon och små u-båtar för smuggling. Bara för ett par månader sedan dödades 14 poliser i ett bakhåll. Min kusin, som bor i Morelia och arbetar på universitetet med geosocial kartläggning av landet, berättar:

“För att kunna röra sig på landsbygden behöver man ha skaffat sig förtroende bland befolkningen så att man inte beskylls för att vara tjallare, en person som informerar polisen om narkotikaaffärer. Utan detta förtroende kan man inte åka ut till byarna“.

Nya forskare som inte är kända av karteller, får han själv resa med ut, introducera dem och garantera att de är “folk att lita på“. Min kusin har jobbat i dessa områden i årtionden. AMLO har tillsatt nya polisiära och militära enheter. De anses vara fria från korruption och sakna kopplingar till karteller. Hittills har vissa framgångar nåtts, några höga kartellchefer sitter nu i fängelse. Men ibland befrias de genom stora, väpnade aktioner.

SAMMANFATTNING

Nya tider och nya politiska vindar blåser i Mexiko. Där finns en viss tillförsikt, i synnerhet bland den fattiga delen av befolkningen i städer, byar och på landsbygden, samt bland de stora grupperna av ursprungsbefolkningar. Där har AMLO:s politik skapat hopp om bättre levnadsvillkor. Delar av medelklassen, som kraftsamlade för att AMLO skulle vinna valet mot högern, känner sig delvis svikna, främst inom områdena feminism och miljö. Kritiken från vänster mot AMLO bland dessa grupper kan vara hård, vilket innebär att framtiden är mycket oviss.

Nestor Verdinelli
Medlem i Göteborgs LS
& Syndikalistens redaktionsgrupp

Vad händer i Mexiko? Del 1
Läs om arbetarstyrda fabriker i Argentina