Amazon och facken

Film: Th eworld according to Amazon

I branschkonferensens schema för söndagen följdes filmen The world according to Amazon (Adrien Pinon och Thomas Lafarge, 2019) av snacket Amazon och facket, arrangerat av SAC.

Filmen följer e-handelsjätten Amazon, från 1994, då företaget startade i ett garage i Seattle, till idag när ägaren Jeff Bezos är rikast i världen. När han kommer till tals angående den kritiserade arbetsmiljön för många i Amazons lager har han inget att kommentera, förutom att det är så marknaden fungerar.

Filmen The world according to Amazon.

Arbetare, drabbade småföretagare och experter som analyserat Amazons utveckling kommer till tals. Stacy Mitchell från ILSR (Institute for Local Self Reliance) förklarar att när Amazon anställer en ny arbetare blir en mindre firma samtidigt av med två arbetare.


Stacy Mitchell, från ILSR (In- stitute for Local Self Reliance).
Foto: Privat

Arbetare i Amazon organiserar sig internationellt och får igenom förbättringar på många håll.
– Du arbetar som en maskin och blir kontrollerad av en maskin. Det är ganska läskigt, säger en arbetare som jobbar i ett lager i Polen.
I Europa har det varit mycket strejker och andra protester mot låga löner och dåliga arbetsförhållanden. I Tyska Leipzig fick arbetare 11 procents löneökning på några år.

Filmen The world according to Amazon vittnar om ökade klyftor i Seattle där Amazon fortfarande har sitt huvudkontor och tar upp mycket utrymme i staden. 1000 personer i veckan flyttar dit från andra städer. Det har resulterat i 600 procents ökning av hemlösa på kort tid. Bristen på bostäder gör att även en del Seattlebor som har arbete befinner sig i hemlöshet. Statsrådet i staden försökte få igenom ett förslag om höjning av bolagsskatten för de företag som tjänar mest, för att skapa fler bostäder. Jeff Bezos lyckades dock påverka arbetare så att de började protestera mot detta så att förslaget inte genomfördes. Istället försökte världens rikaste man framstå som en god människa genom att starta en fond för hemlösa i Seattle.

Samtal med två Amazon-arbetare

Genom SAC får två av Amazons lagerarbetare komma till tals och berätta om sin situation. Christian Krähling jobbar i tyska Bad Hersfeld och är aktiv i den fackliga organisationen Verdi. Roman Lupinksi arbetar i polska staden Poznan och är med i den syndikalistiska fackföreningen IP. Vår fackliga samordnare Frederick Batzler håller i samtalet.

Christian tror att arbetsmiljön liknar den som finns i andra stora lager. Det finns flera avdelningar med olika uppgifter. En del arbetare rör sig 15 kilometer om dagen för att hämta varor på olika hyllor. Han anser att det är problem med ledarkulturen på Amazons lager, och berättar att övervakning sker hela tiden, även i de tekniska systemen. Anställningsavtalen är ofta tillfälliga och arbetarna är hårt pressade. På lagret där Christian jobbar finns 4000 arbetare.

I sin fackförening Verdi är Christian aktiv i strejkkommittén. Han är också aktiv organisatör på arbetsplatsen. Antalet medlemmar har ökat från 15 till 500 medlemmar sedan han började prata med arbetskamrater om hur de tillsammans kan skapa förbättringar genom facket.
På lagret i Bad Hersfeld är det många som inte kan tyska, så språket blir en barriär. Men de som är nyanlända och börjar lära sig tyska vill veta mer om facket.

Roman som arbetar i Polen beskriver läget på hans arbetsplats som värre än på lagret i Tyskland. Han jobbar 10 timmars-dagar fyra dagar i sträck vilket innebär 11 timmar i byggnaden. Det tar tid att gå till platsen där han arbetar och den obetalda rasten är en halvtimme kort. Även här finns cirka 4000 arbetare.


Roman Lupinski.
Foto: Krzysztof Jackowski

Internationella träffar

Roman och Christian lärde känna varandra under en internationell träff för Amazonarbetare. De jämförde sina arbetsplatser och förutom att arbetspassen är längre i Polen är det mycket lättare att utföra stridsåtgärder i Tyskland. Roman berättar att de måste få med sig 50 procent av arbetarna på lagret för att kunna genomföra en strejk.
För IP i Polen är det internationella nätverket jätteviktigt.
– Vi är vanliga människor som kämpar mot monstret, kapitalismen, säger Roman. Vi måste samarbeta i internationella nätverk för att krossa ett så stort monster som Amazon.

I Tyskland har cheferna förstått vilken makt arbetarna har när de står tillsammans, men de erkänner inte facket som en part att förhandla med. När förbättringar på jobbet genomförs vill de inte kännas vid att facket eller arbetarna har påverkat ledningen att agera.

Frederick känner sig hoppfull efter samtalet med Christian och Roman, att det går att få Amazon att förstå arbetares makt.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör


Vill du läsa mer om fackligt engagemang kring Amazon finns mycket att läsa i SAC:s magasin Arbetaren..

Sorgligt nog förlorade vi Christian Krähling den 10 december. Minnesord om den tyska Amazonarbetaren och fackliga organisatören finns att läsa i Arbetaren.