Angreppen på LAS undergräver alla rättigheter

Logotyp för SAC syndikalisterna, med lila bakgrund

Uttalande från SAC:s centralkommitté

Förhandlings- och lagstiftningsprocessen beträffande LAS formas av det rådande styrkeförhållandet mellan arbetsköpare och arbetare. Eftersom arbetsköparna är på offensiven sedan drygt tre decennier tillbaka, så ser vi en facklig reträtt ifråga om LAS.

Ett starkt anställningsskydd gör det lättare för alla arbetare att hävda sina rättigheter. Vem vågar reagera mot sexuella trakasserier om hen riskerar jobbet? Vem vågar lyfta frågor om stress och förslitningsskador om en uppsägning drabbar personens och även familjens ekonomi?

SAC är emot att ersätta kravet på saklig grund för uppsägning (7 § LAS) med det svagare skyddet ”sakliga skäl”. Vi anser också att en uppsagd arbetare alltjämt ska betalas lön till dess att en tvist om uppsägningen har avgjorts i domstol. Tillsvidareanställning bör återigen bli huvudregel i LAS och tidsbegränsad anställning endast ska medges om arbetsköparen kan ange särskilda skäl.

Vidare bör arbetsköparens möjlighet till ”tvångsutsköp” upphävas (39 § LAS), möjligheten att upplösa en anställning trots att domstol har ogiltigförklarat en uppsägning och trots att arbetaren motsätter sig utköp. SAC menar att undantagen i turordningsreglerna i 22 § LAS bör elimineras, inte utökas.

Undantag kan göras i fackliga förhandlingar, där arbetsköparen måste ge något i utbyte mot att facket gör avkall på företräde till fortsatt anställning p.g.a. lång anställningstid. Det kan exempelvis vara generösa avgångsvederlag eller i fysiskt tuffa yrken kanske pensionspaket i förtid. Alla fackföreningar borde försöka stoppa pågående angrepp på LAS och förslagsvis återuppta frågan i nästa avtalsrörelse; inte för att byta bort dagens anställningsskydd mot omställningsstöd, utan för att stärka både anställningsskyddet och möjligheterna till fortbildning och omskolning.

Det är inte troligt att sådana initiativ kommer från fackförbundstopparna. Därför uppmuntrar SAC arbetarna på golvet att lägga krutet på tålmodig organisering och kollektiv kamp. Endast så kan vi börja flytta fram positionerna och skapa ett mänskligt arbetsliv.

Ledamöter i SAC syndikalisternas centralkommitté, fem personer.

SAC:s centralkommmitté
Oktober 2021

Läs Emil Boss, Stockholms LS, reflektioner i Arbetaren:
Nu blir det lättare att sparka fackligt aktiva