Ny strategi på galen arbetsmarknad

VI har en ny antistrejklag i Sverige sedan 2019. Har lagen tagit död på SAC?
Nej. Vi bedömer att syndikalister alltjämt kan strida lovligt för både kollektivavtal och alternativ till kollektivavtal.” Det skriver Jenny Stendahl, Erik Bonk och Rasmus Hästbacka för SAC i tidningen Arbetaren och presenterar resultat av en strategiutredning.

En folksamling med skylt och rödsvarta fanor.
Från kampanjen ”Strike Back 2.0 – Försvara strejkrätten!” med landsomfattande aktionsdagar från 29 november till 1 december 2018. Foto: Göteborgs LS av SAC

Enligt SAC:s utredning finns det grovt sett tre vägar framåt, trots nya strejkförbud i Medbestämmandelagen (MBL).

1. Syndikalistiska sektioner tar strid för kollektivavtal som inte reglerar löne- och anställningsvillkor. Avtalen innehåller fackliga rättigheter för sektionen och dess förtroendevalda. Några exempel är rätten att utse skyddsombud, jobba fackligt på betald arbetstid och att rätten till information och förhandlingar blir starkare.

2. En sektion träffar kollektivavtal som innehåller bättre löne- och anställningsvillkor än det kollektivavtal som en annan fackförening redan har träffat. När det andra fackets avtal löper ut blir arbetsköparen förmodligen skyldig att tillämpa sektionens kollektivavtal i stället, vilket hela personalen vinner på.

3. Om arbetsköparen vägrar träffa avtal med syndikalister, så är sektioner öppna för alternativa uppgörelser. SAC:s strategiutredning laborerar med flera alternativ till kollektivavtal, däribland muntliga avtal och skriftliga individuella avtal. Muntliga avtal kan användas för att stärka de fackliga rättigheterna. En ljudupptagning av muntliga avtal förebygger tvister om avtalets innehåll. Skriftliga individuella avtal är bra för att förbättra löner och anställningsvillkor för alla anställda på en arbetsplats, förutsatt att avtalen är likalydande och undertecknas av alla.

Läs vidare i Arbetaren!
Medlemmar i SAC kan logga in och läsa hela utredningen här: sac.se/strategiutredningen.
Där finns också videoföredrag, artiklar, en lathund att ha i mobiltelefonen med mera.

Här kan du läsa mer om fackliga strategier!