Hur skulle din arbetsplats fungera om du fick bestämma?

Illustration som visar tre arbetare som står framför en kravlista

Syndikalister vet att de som utför jobbet är de som bäst vet hur det fungerar och kan förbättras. Vårt mål är ett samhälle där arbetsplatserna drivs gemensamt av de anställda, utan ägare som tjänar pengar på att andra jobbar åt dem. Därför efterlyser vi nu texter som handlar om just det!

Syftet är dubbelt: att samla kunskap och idéer om olika branscher, och att publicera nya skribenter i våra tidningar.

Gör så här:

Beskriv kort hur din arbetsplats fungerar nu och sedan hur den kunde fungera om ni anställda fick bestämma.

Illustration som visar en person som håller upp ett papper med en handlingsplan nedtecknad. Tre händer pekar mot listan.
Illustration: Fanny Hökby

Exempel på frågor som du kan utgå från:

  • Vad skulle de flesta göra en vanlig arbetsdag?
  • Vilka uppgifter skulle försvinna?
  • Skulle schemat se annorlunda ut?
  • Skulle ni välja arbetsledare eller inte?
  • Vad skulle resultaten bli?

Texten ska vara mellan 2 000 och 10 000 tecken lång. Vi tar emot texter både från grupper av anställda och enskilda personer.

Vad händer med texterna?

Vi väljer ut vissa texter och publicerar i medlemstidningen Syndikalisten eller i vår utåtriktade tidning Arbetaren.

Andra texter kan komma att användas i interna studiecirklar i driftsektionerna på arbetet, syndikat, lokala samorganisationer (LS) och SAC.

Om vi vill publicera er text, så har vi kontakt innan. Vi kan till exempel göra er och arbetsplatsen anonyma om ni vill. Vi kan också översätta från andra språk. Skicka in text när du vill! Projektet är ett samarbete mellan Arbetaren och Syndikalisten och pågår minst ett år framåt.

Mejla till både Syndikalisten och Arbetaren:
syndikalisten@sac.se och mittjobb@arbetaren.se