I solidaritet med brittiska järnvägsfack

SAC syndikalisternas logotyp i vänstra hörnet längst ned följt av texten " statement of solidarity with uk rail workers". I bakgrunen synd en banvall.

SAC:s internationella kommitté uttrycker solidaritet med kamrater i Storbritannien som strejkar för bättre lön och säkrare arbetsvillkor.

Storbritanniens järnvägsfack, bland annat det rikstäckande facket av järnvägs-, sjöfarts- och transportarbetare (RMT), har lett en sju månaders lång kamp mot järnvägsoperatörer i England, Skottland och Wales. I samband med järnvägsstrejkerna har postarbetare, advokater, lärare, telekom-arbetare, bussförare, soparbetare, ambulansförare och vårdarbetare utövat kollektiv kamp i Storbritannien för högre lön nu när levnadskostnader ökar. RMT kommer strejka igen för bättre löne- och arbetsvillkor den 1 och 3 februari.

Järnvägsägarna har bett Storbritanniens regering om att kuva arbetarna. Regeringen i Storbritannien har nu röstat för lagstiftning som tvingar på “minimala tjänstenivåer”, som ska tvinga strejkande arbetare tillbaka till arbetsplatsen i många branscher.

Vi ser rätten att strejka som en mänsklig rättighet som inte ska tas ifrån oss. Om arbetare inte kan vägra delta i det mest grundläggande utbytet av arbete för lön, så har vi förlorat ett av våra viktigaste verktyg för att motarbeta överklassens makt. Lagförslaget i Storbritannien påminner starkt om situationen I Sverige, där strejkrätten blev starkt begränsad i 2019.

SAC:s internationella kommitté ser strejkvågen i Storbritannien som en inspiration till arbetare över hela Sverige. Vi berömmer arbetare i Storbritannien som organiserar sig och strejkar för ett bättre liv.

SAC:s internationella kommitté

Read the statement in english

Bli medlem i SAC syndikalisterna - facket där du och dina arbetskamreter bestämmer vad som är värt att kämpa för