Solidaritet med arbetarklassen i Ukraina

Jordglob med en ram av människor och flaggor.

SAC:s systerorganisation IP i Polen vill rikta uppmärksamhet mot arbetarklassen i Ukraina.

Bakgrundsfoto med människor med röda och rödsvarta banderoller. I förgrunden texter med uppmaning att agera för arbetare i Ukraina.

IP uppmanar oss att samla in pengar genom en insamling som är startad av International Labour Network of Solidarity and Struggle (ILNSS).

ILNSS tog beslutet att inte resa till Ukraina i nuläget, som de planerat tidigare, på grund av de försämrade förhållandena i landet och för att det inte finns ett stort behov av nödvändiga saker, som t.ex. varma kläder, just nu. De har tidigare besökt Ukraina och planerar för en tredje resa för att svara på akuta behov när det finns möjlighet att resa igen.

ILNSS samlar nu in pengar och bjuder in fackliga organisationer och aktivister att delta.

Insamlingen är till stöd för ”det lokala förbundet för de oberoende fackföreningarna” i staden Krivyi Rih i Ukraina. De arbetar för att svara för akuta behov i landet.

Länk till insamlingen, med mer information

Intervju med Yuri Samoilov – en av fackföreningsledarna i Krivyi Rih, på engelska.

En fotoreportage från besök i Ukraina av ILNSS (september/oktober 2022)

Mer Internationellt i Syndikalisten:
300 000 kronor till medlemmar i Ukraina
Iran – En revolution inom revolutionen
Varför är valet i Brasilien viktigt för oss?