Kommunikation, kartläggning och kollektiv kamp

Två vårdarbetare

Uppdatering om SAC:s omvårdnadskonferens

Hej Sarah Kim och Sarah Degerhammar Bonk! 

Det har blivit lite diskussioner i SAC kring det feministiska fokuset i ert projekt. Vill ni berätta lite?

 – Vi lär oss hela tiden av våra misstag i det här arbetet, svara Sarah DB. Vi bjöd till en början in ganska brett och öppet för att spåna kring konferensen och organisering av vårdarbetare. Delvis halkade då diskussion in på incitamenten bakom, istället för att hålla ett fokus på möjligheterna framåt. Det tog onödigt mycket energi och upplevelsen var att det var mycket män som tog till orda i diskussionerna. Men då hade vi kamrater som uppmärksammade oss på vart vi hamnat. Vilket var fantastiskt! 

Utmaning i pandemi

–  Det feministiska arbetet glöms aldrig bort, säger Sarah K. Tur att vi har pålitliga kamrater i gruppen som backar oss i arbetet. Vi har också nu tillsatt en planeringsgrupp för konferensen. Men arbetet behöver vara aktivt och dynamisk för att inte tappa bort fokuset. Det behöver vara omsorg även i organisering.
Hon tillägger att det är en stor utmaning att organisera sig under corona då alla möten sker digitalt.
– Kommunikation är oerhört viktig och zoom-rutorna duger inte. Det kan lätt ske missförstånd och tyvärr förstärker verktyget svårigheterna med lyssnandet. IRL är det lättare att formulera om, korrigera sig direkt och känna in varandra i rummet. Plus att tryggheten, som skapas tillsammans med kamrater i det sociala sammanhanget, saknas. Att umgås mer informellt med fika eller på puben, mjukar upp långa stela möten. Vi alla lider nu och saknar gemenskap under isoleringen. Men trots dessa omständigheter kämpar vi på, och blir än mer medvetna om den centrala roll som omsorg spelar.

Sarah DB:
– Precis, det går verkligen inte att bara att köra på som vanligt. Men när vi är ute på våra arbetsplatser är saker och ting så uppenbara, det är kvinnor som arbetar på kvinnodominerade arbetsplatser. Och det är just därför vi har kassa löner.
Sarah DB fortsätter att prata om feminism i projektet.

Två vårdarbetare
Illustration: Fanny Hökby

Feministisk fackförening

–  Om SAC vill jobba feministiskt och vara en så kallad feministisk fackförening, ja då är det läge att vi organiserar kvinnor och icke-binära, och våra arbetsplatser. Någonting SAC varit ganska kassa på.
Hon berättar också om en tanke att ha en självkritisk diskussion under konferensen.
 – Vad är det som gör att kvinnoperspektivet är frånvarande? Varför har man inte lyckats med dessa yrken? Vissa skäl till det är såklart solklara, att det är svårt med radikala stridsåtgärder inom vården och det finns starka fack där redan, men det finns andra skäl som vi behöver få syn på för att göra någonting åt det. För vi behöver radikala åtgärder på sjukhusgolven! 

Under en diskussion som uppkom under processen kände sig Sarah DB nedtryckt.
– Jag kände mig betraktad lite som en naiv, oerfaren, tjej. Trots mina snart 37 år. Men det är också en bra erfarenhet! Det vi är med om under processen kan också tas upp på konferensen. Jag slår vad om att SAC kan göras mer relevant för kvinnor, vi måste bara förstå hur. 

Arbetsgrupp 

Hittills arbetar Sarah och Sarah ideellt med konferensen. Sarah DB kommer att vara anställd av SAC under juni månad för att jobba med planeringen av själva konferensen som kommer hållas i höst. En arbetsgrupp kommer också att tillsättas för det ändamålet. För tillfället har omvårdnadsprojektet två arbetsgrupper, en med fokus på hemsidan och en runt kartläggning av arbetsplatser och basorganisering. Just nu är cirka 15 av 30 personer i arbetsgrupperna aktiva och jobbar med projektet, lite mer än hälften av dem tillhör SAC. Av de som inte är aktiva nu finns intresse av att jobba med höstens konferens. 

Tvärfacklig organisering 

Under diskussioner har det dykt upp frågor som kan vara av intresse för medlemmar i SAC:s fackföreningar. Fokus för organiseringen är sjukhus. Många där är anslutna till Kommunal eller Vårdförbundet. Att organisera tvärfackligt ökar chansen att få med fler. Fokuset ligger på att forma arbetarkollektiv där undersköterskor, sjuksköterskor och andra arbetare på sjukhus tillsammans har en gemensam vision om att förbättra arbetsplatsen. SAC kan vara en länk för att sammanföra grupper som annars är uppdelade.

Nu finns en webbplats för projektet. Du som jobbar inom vård och omsorg kan skicka in en film där du berättar om din situation på jobbet, samt få mer information om projektet och konferensen.

Bilder på fyra ansikten och texten "bryt tysntnaden och tala ut!!!"
Nu finns flera videos uppladdade på sbar.care. Du kan även skicka in en egen inspelning.

Läs också feministisk konferens med fokus på omsorgsarbete!