Lyckad konferenshelg med nöjda och peppade deltagare

En samling människor i ett stort rum. Några stor upp, några sitter ner.
Foto: Sarah Degerhammar Bonk

Startskottet mot ett långsiktigt arbete för en värdig omsorg

SAC:s tvärfackliga omvårdnadskonferens samlade sjuksköterskor, personliga assistenter, läkare, undersköterskor med flera. Deltagare fick föredrag om aktuella vårdarbetarkamper internationellt och historiskt. Tystnadskultur, feminism och hur vi ska motverka rasism fanns med i diskussionerna. Metoder för organisering på arbetsplatsen presenterades och följdes av övningar i grupp. En viktig del i programmet handlade om vad vi tar med oss hem, hur bygger vi ett ihållande motstånd? Den allra sista programpunkten blev en kreativ workshop för att göra banderoller och plakat till demonstrationen som ägde rum i Stockholm på tisdagen under parollen “Färre gravplatser, fler vårdplatser”.

En längre artikel om omvårdnadskonferensen som ägde rum den 11-12 september kommer i Syndikalisten nummer 4.

Varför blev det en omvårdnadskonferens?
Feministisk konferens med fokus på omsorgsarbete
Kommunikation, kartläggning och kollektiv kamp

Här kan du läsa om konferensen i Arbetaren:
Ett startskott för vårdmobilisering