Fackliga strategier

Ny strategi på galen arbetsmarknad

VI har en ny antistrejklag i Sverige sedan 2019. Har lagen tagit död på SAC? ”Nej. Vi bedömer att syndikalister alltjämt kan strida lovligt för både kollektivavtal och alternativ till kollektivavtal.” Det skriver Jenny Stendahl, [Läs mer]

Person som inte hela ansiktet syns på sitter med händerna knutna på ett papper med texten "krav". I famnen har personen små figurer som håller en banderoll med texten "blockad".
Fackliga strategier

SAC:s lokala fackklubb – Driftsektionen

Driftsektionens ABC: Del 3 av 3 – Vad kan sektioner uppnå? En syndikalistisk driftsektion är en lokal fackförening på arbetsplatsen. Sektionen är öppen för alla anställda utom cheferna. Våra sektioner är en maktbas för att [Läs mer]

Tre personer går upp för en trappa
Fackliga strategier

SAC:s lokala fackklubb – Driftsektionen

Driftsektionens ABC: Del 2 av 3 – Utveckla en rörelse En syndikalistisk driftsektion är en lokal fackförening på arbetsplatsen. Sektionen är öppen för alla anställda utom cheferna. Våra sektioner är en maktbas för att förändra [Läs mer]

Röd och svart flagga
Fackliga strategier

SAC:s lokala fackklubb – Driftsektionen

Driftsektionens ABC: Del 1 av 3 – Varför bilda sektioner? En syndikalistisk driftsektion är en lokal fackförening på arbetsplatsen. Sektionen är öppen för alla anställda utom cheferna. Våra sektioner är en maktbas för att förändra [Läs mer]

Bild från boken Secrets of a successfull organizer
Fackliga strategier

Organiseringssamtalet

I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, Secrets of a successful organizer som i skrivande stund håller på att [Läs mer]

Bild från boken Secrets of a successfull organizer
Fackliga strategier

Gör en plan och vinn!

Arbetsplatsorganisering. Del 4: Gör en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, [Läs mer]

Bild från boken Secrets of a successfull organizer
Fackliga strategier

Hitta frågor som berör

Arbetsplatsorganisering. Del 3: Hitta organiseringsfrågorna I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, Secrets of a successful organizer som i [Läs mer]