Organisering och arbetsmiljö i samverkan

En hand håller tag i en skjorta för att visa sitt skyddsombudsmärke som sitter på skjortan.

SAC:s utbildning för skyddsombud med fokus på kollektiv styrka

Sex personer står uppradade i en park.

Deltagare i SAC:s BAM-utbildning som ägde rum i somras. Från vänster till höger: Marita Pettersson, Johan Persson, David Lindqvist, Grade Beronja, Joel Nilsson och Lisa Gustafsson. Foto: Axel Green

Den senaste BAM-utbildningen pågick i tre dagar i början av sommaren och lockade sju deltagare. En del av dem var redan skyddsombud på sina arbetsplatser men ville lära sig mer om arbetsmiljö och hur de peppar sina kollegor till att vara med och förbättra situationen på jobbet.

– Det ser jag som en stor utmaning, att arbetsmiljö inte bara ska hamna på skyddsombudet och chefer, utan få med alla och att alla tar det på allvar, säger Johan Persson, medlem i Stockholms lokala samorganisation (LS).
Han arbetar för Ungdomens nykterhetsförbund (UNF) och är skyddsombud för hela arbetsplatsen som finns på flera orter i Sverige. Det Johan främst tar med sig från utbildningen är att använda skyddsombudsrollen som organisatör.
– Att ta reda på vad kollegor sitter med på jobbet som är arbetsmiljöfrågor. Vi är ett tjänstemannajobb, sitter på kontor, utspridda i hela landet. Det blir lätt att problem ses som individuella fast det egentligen är strukturella problem med arbetsmiljön, berättar han.

VIKTIGT MED RÄTTVISA

Att organiseringsdelen är viktig är det inget tvivel om. De tre deltagarna som Syndikalisten pratat med är mycket nöjda med kursen.
– Jag tycker att det bästa var att det var präglat av syndikalistiska värderingar, säger Grade Beronja, från Västerås LS.
Grade blev av med jobbet i Kriminalvården efter en konflikt med arbetsledningen.
– Jag sade upp mig i slutet av juni, då var vi överens och jag fick avgångsvederlag. Det tog slut för att de inte ville stötta mig, berättar han.
Praktisk sysselsättning för intagna var Grades jobb på några av Kriminalvårdens anstalter.
– Det var snickeri och metallverkstad. Det är som ett klassrum och det blir svårt när det är för många. Det skar sig med chefen i slutändan för att det blev hög belastning. Om du bygger relationer måste du vårda dem. Är det för många så har du inte tid, säger Grade.

Grade anser att skyddsombudsrollen kan vara ett slags värdegrundsarbete, och vill ställa upp som skyddsombud när han har ett nytt jobb.
– Det handlar om att behandla varandra rättvist, och att man driver fram utvecklingen, att det blir lättare, att det blir mindre onödigt lidande, säger han.
De intagna i Kriminalvårdens anstalter blir påverkade om skyddsombuden inte står på arbetarnas sida, anser Grade.
– Det som störde mig mest när jag jobbade på en anstalt i Mariefred var att skyddsombudet inte skötte den rollen. Ombudet låg i bekvämt läge för att inte bli av med jobbet.

VÄLBEHÖVLIGT SKYDDSOMBUD

David Lindqvist, blev skyddsombud på sin arbetsplats i våras. Han är medlem i Stockholms LS och lärare på Stadsmissionens folkhögskola.
– Vi var i en knivig situation och det fanns inget skyddsombud just då. Det kan jag väl ställa upp på, tyckte jag. Sen tänkte jag att det är kul att det finns en kurs i mitt fack, berättar han.
Situationen handlade om att skolan skulle flytta.
– Vi visste det men ledningen försökte sig på trix för att undvika den demokratiska processen. Jag var på väg att göra en 6:6 a-anmälan men sen uppstod andra lägen och det löste dig. Det behövs ett skyddsombud så det känns bra att vara det, säger David.

David tror att många har bilden av att skyddsombudet är en del av ledningen, att ansvaret för att arbetarna mår bra ligger på den personen.
– Jag fick levande kunskap om hur mycket rättigheter vi faktiskt har, som fuskas bort eller faller i glömska. Det är lustigt att vi som fack lutar oss på de gamla reglerna som an- dra fuskar bort, säger David och tillägger:
– När strejken blir krångligare blir 6:6 a:n viktigare.

FAKTA HÄNVÄNDELSERÄTTEN 6:6 A
Skyddsombudet har rätt att skicka en anmälan till Arbetsmiljöverket om inte arbetsköparen vidtagit åtgärder som arbetarna anser vara nödvändiga för en god arbetsmiljö. Detta görs enligt paragraf 6a, kapitel 6 i Arbetsmiljölagen (6 kap. 6a§ AML). Det kallas ofta för att göra en 6:6 a-anmälan. Sådant som anmäls kan till exempel vara att det inte görs något systematiskt arbetsmiljöarbete på arbetsplatsen; att det inte kontrolleras hur personalen mår eller att det finns lämplig skyddsutrustning med mera, att arbetspassen är för långa eller att vissa arbetsuppgifter inte fungerar att utföra för många timmar i sträck för arbetares hälsa. Mer information finns på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se. Sök på ”6:6 a exempel”.

UNIKT PERSPEKTIV

Att bli skyddsombud är ett jättebra sätt att verka som ensam syndikalist på en arbetsplats enligt SAC:s studieorganisatör Simon Hedelin.
– Genom att engagera våra kollegor i arbetsmiljöfrågor kan vi arbeta fackligt och skapa kollektiv styrka utan att först bygga sektioner. På arbetsplatser där det redan finns arbetsplatsklubbar eller tvärfackliga grupper är det bra att organisera så, exempelvis inom vård och skola, säger han.

En hand håller tag i en skjorta för att visa sitt skyddsombudsmärke som sitter på skjortan.
Foto: Axel Green

Vår organisations BAM-utbildning håller på i tre dagar. Organisering och systematiskt arbetsmiljöarbete går hand-i-hand.
– Jämfört med likvärdiga utbildningar är SAC:s unik. Vi har ett arbetarperspektiv på samverkan och arbetar med frågan att etablera samverkan på våra villkor. Under kongressperioden har vi utbildat ungefär 30 skyddsombud. Nästa kongressperiod borde vi kunna dubbla antalet kursdeltagare genom fler utbildningar och arbeta långsiktigt med bättre samverkan och fortbildning i landet, säger Simon.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör

SAC:S BAM
BÄTTRE ARBETSMILJÖUTBILDNING
Utbildningen riktar sig först och främst till dig som redan är skyddsombud eller är på väg att bli vald till skyddsombud. Utbildningen ger en god grund för att driva arbetsmiljöfrågor på din arbetsplats. Vi övar oss praktiskt med hänvändelserätten, kartläggningar och systematiskt arbetsmiljöarbete ur ett organiseringsperspektiv.

Som skyddsombud har du rätt till betald ledighet för att delta på utbildningar, din arbetsköpare betalar även utbildningskostnader. Om du inte är skyddsombud står SAC för omkostnader vad gäller resa, boende och frukost samt lunch.

Läs mer om arbetsmiljöarbete och skyddsombud här!

Skyddsombudet som organisatör är ett ämne som tas upp i SAC:s strategiutredning (del 2). Den hittar du här om du är loggar in som medlem i SAC.

Nästa BAM-utbildning i SAC kommer att hållas vecka 49 i december.

Läs mer om fackliga strategier!