Vill du se en byggbransch med värdiga villkor?

20 byggarbetare samlade i ett konferensrum för medlemsmöte med facket, Stockholms byggsyndikat av SAC Syndikalisterna

I en förslummad bransch är vi de enda som har språken, erfarenheterna och viljan att samla även de hårdast exploaterade arbetarna. Under de två år av projektverksamhet inom Stockholms lokala samorganisation (LS) som föranlett grundandet av Solidariska byggare, har vi genom förhandlingar, blockader och stämningar i Arbetsdomstolen överfört sju miljoner kronor från arbetsköpare som utnyttjas oss till oss migrantarbetare som blivit utnyttjade. Vi utgör därmed en sorts upprensande kraft underifrån och inifrån. Vi är ett alternativ till statliga razzior och de hårdare tag som vi av bitter erfarenhet vet främst drabbar dem som arbetar.

20 byggarbetare samlade i ett konferensrum för medlemsmöte med facket, Stockholms byggsyndikat av SAC Syndikalisterna
En del av medlemmarna i Solidariska byggare, Stockholms byggsyndikat av SAC. Foto: Solveig Betnér

Det skriver Solidariska byggare, Stockholms byggsyndikat av SAC. De har startat en namninsamling som ska överlämnas till regeringens delegation mot arbetslivskriminalitet. Byggarbetarnas kamp skulle underlättas om regeringen i sitt arbete mot kriminalitet i arbetslivet, slutar jaga papperslösa arbetare. Regeringen borde istället jaga de arbetsköpare som utnyttjar den sårbarhet som det medför att vara papperslös.

Stötta Solidariska byggarbetare genom att skriva under uppropet!

Solidariska byggare är arbetare födda i Sverige, EU-migranter, arbetskraftsinvandrare från länder utanför EU och papperslösa. De är medlemmar i Stockholms och Solnas lokala samorganisationer (LS) av SAC. Målet för syndikatet är att skapa värdiga villkor för alla byggnadsarbetare i Stockholm.
Läs mer!

Fler artiklar om byggbranschen

Bli medlem i SAC syndikalisterna - facket där du och dina arbetskamreter bestämmer vad som är värt att kämpa för