SAC - byggd på lokala samorganisationer
Generalsekreteraren

En annan värld är möjlig!

Är du nyfiken på syndikalismen i Sverige? Vi människor är mer lika varandra än olika. Vi har alla mer eller mindre samma behov och borde därför göra bäst i att samarbeta istället för att konkurrera. [Läs mer]

Brigades internacionales, utställning på Instituto Cervantes i Stockholm. Artikel av SAC Syndikalisterna.
Internationellt

Ärligt och upplysande om de svenska Spanienfrivilliga

Brigadas Internacionales Den 3 maj hade Erik Bonk äran att få representera SAC på en fantastisk utställning och panelsamtal på Instituto Cervantes* i Stockholm. Den handlade om de cirka 600 svenska arbetare, socialister, anarkister och [Läs mer]

Porträttbild på SAC:s generalsekreterare Erik Bonk
Funkisblogg

Organiseringsmöte i Göteborg

I helgen besöker SAC:s sekretariat Göteborg för att prata om organiseringsstöd till LS. Med på mötet förutom Göteborgs LS finns även Jönköpings och Malmö LS. Vi ser fram emot en produktiv helg med organisering i [Läs mer]

Bygg

Facklig protest mot byggföretaget Gilo bygg AB

En medlem i Stockholms lokala samorganisation (LS) av SAC saknar lön för 469 arbetade timmar i Kungsbacka. Fallet följer det vanliga mönstret för arbetslivskriminalitet med konkurs och lögner. Gilo bygg AB känns inte vid medlemmen, [Läs mer]

Lokal facklig kamp

En fackförening, men ändå inte

Husby Arbetarcentrum i GigWatch podden Husby Arbetarcentrum arbetar fackligt utanför de traditionella fackens ramar. Shamal och Yonis är två aktivister därifrån som blir intervjuade av GigWatch podden, om hur en inofficiell och ideell förening lyckas [Läs mer]

Migranti är ett samarbete mellan olika organisationer, för att bekämpa exploateringen av migrantarbetare i Europa.
Internationellt

Migranti – Know your rights!

Building Class Power Across National Borders MIGRANTI is a network of migrant workers’ collectives and organizations from different countries across Europe, determined to fight back against exploitation. Workers can’t rely on the government or state [Läs mer]