Hundra år av kvinnostrejker

Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap

Göteborgs lokala samorganisation (LS) har gjort filmer om kvinnors strejker. Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap, vid Göteborgs universitet, delar med sig av sin forskning i denna serie av sex stycken filmer.

Filmerna behandlar kvinnors strategier och strejker på den svenska arbetsmarknaden, från 1888 till 2008.

Klicka här för att ta del av filmerna i SAC:s delningsverktyg!

”Den svenska arbetsmarknaden påstås vara en av de mest könssegregerade i världen,
av det skälet så kan strejker i offentlig sektor klassificeras som kvinnostrejker”

Susanne Fransson, docent i rättsvetenskap