Kajsa Ekis Ekman kräver mer pengar från Arbetaren 

Bild på SAC:s logotyp med en rödsvart fana samt Arbetarens tiger.
Porträttfoto av Cim Héloïse Sävel, styrelseordförande i Arbetaren tidnings AB.
Cim Héloïse Sävel.
Foto: Privat

– Tidningen har inte dessa pengar. Pengarna kommer behöva skjutas till från moderbolaget FFAB som ägs av SAC Syndikalisterna, det är alltså medlemmarnas pengar, säger Cim Héloïse Sävel, styrelseordförande i Arbetaren Tidnings AB.

Vid Ekmans första stämning accepterade ATAB domen och betalade ut över 600 000 kronor till Ekman. Det täckte ett års lön, skadestånd och pensionsinbetalningar. Även sociala avgifter och rättegångskostnader betalades av Arbetaren.

Ytterligare en dryg halv miljon ska hon ha, annars blir det stämning igen. Tidningen fick ett utkast av Ekman där hon hävdar att Arbetaren tidnings AB (ATAB) vägrat rätta sig efter tingsrättens dom om ogiltigförklaring av hennes uppsägning. Ekmans argument är att hon inte fått de arbetsuppgifter hon ville ha under den korta tid som var kvar på kontraktet. Hon hävdar också att hon avstängts från arbetsplatsen och att brott mot semesterlagen begåtts då hon inte underrättats om semesterns förläggning med två månaders frist.

Allt detta enligt ett pressmeddelande från ATAB den 25 oktober.

Arbetaren förklarar att Ekman inte stängts av från tjänsten eller arbetsplatsen, utan fick under återstående del av sitt kontrakt åter träda i tjänst. Eftersom det fanns semesterdagar kvar att ta ut, lades dessa dagar ut efter att domen vunnit laga kraft. I och med att domen kom först den 16 juni fanns det inte möjlighet att ge Ekman besked om semesterns förläggning två månader innan. Semesterlagen ger uttryckligen utrymme för det.

Okamratligt

Ninïan -Sassarinis-McGowan, ledamot i SAC:s Centralkommitté
Ninïan Sassarinis-McGowan.
Foto: Solveig Betnér

Ninïan Sassarinis-McGowan i SAC:s centralkommitté uttalar sig till tidningen Flamman:
– Vi i Centralkommittén backar Arbetaren, och tycker att de har rättat sig efter tingsrättens dom. Jag tycker inte det känns rimligt att hon anser att hon skulle haft exakt alla de befogenheter hon önskade i fem dagar. Hade det handlat om en längre tidsperiod hade man kunnat diskutera det.

Ninïan menar att tidningen följt den syndikalistiska traditionen av medlems- och arbetsplatsdemokrati när fallet hanterades.

– Det var känt att redaktionen inte önskade henne som chef, och då backade vi dem. Jag anser att det är viktigt att vi har en chefredaktör som respekterar det. Att hon kräver mer pengar tycker vi känns okamratligt. Det här är inte Aftonbladet, utan det här är pengar som delvis kommer från SAC:s medlemmar, säger Ninïan till Flamman.

Ekmans arbetsuppgifter

Angående Ekmans arbetsuppgifter finns en redogörelse i pressmeddelandet från ATAB. I och med att Ekman återinträdde i tjänst hamnade bolaget, under en kort tid, i en situation med två personer med samma tjänst. Ordinarie tillförordnade chefredaktör Annie Hellquist hade tidigare återkommit från sin sjukskrivning. Styrelsen gjorde en fördelning av sommarens arbetsuppgifter som låg på chefredaktör, mellan Annie och Ekman. En lagom uppgift för den korta tid – fem arbetsdagar – som det handlade om, bedömdes var utredningen av nya mediestödet. Uppgiften ryms inom ramen för Ekmans anställningsavtal.

Annie, med erfarenhet av tjänsten och full kännedom om tidningens planering, arbetssätt, budget, publicistiska hållning och redaktionen, hanterade övriga uppgifter. En annan fördelning hade krävt att Ekman fått introduktion i arbetsverktyg, publicistisk hållning, rutiner, policys och så vidare. Det fanns inte möjlighet att lägga tid på det mitt under sommaren när många i den ordinarie personalen hade semester.

Ekman hade tillträde, och välkomnades, till arbetsplatsen. Hon erbjöds också möjligheten att jobba hemma, som hon valde att göra.

Ekman önskade att ha möte med redaktionen och planera hösten. ATABs styrelse ansåg att det inte var ett rimligt önskemål eftersom Ekmans kontrakt tog slut i augusti och för att hon inte skulle jobba under hösten.

– Vi är trygga i vår juridiska bedömning att vi skulle vinna det här om det går till domstol, men tycker det är orimligt att tidningen ska behöva lägga tid och pengar på en rättsprocess för att hon är missnöjd med de arbetsuppgifter hon fick under fem arbetsdagar, säger Cim Héloïse Sävel, styrelseordförande i Arbetaren Tidnings AB i pressmeddelandet den 25 oktober.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör


Läs mer:
Vad händer på Arbetaren?

Bakgrund
Tillsättningen av Ekman som vikarierande tf. chefredaktör 2022 skedde av vd:n mot styrelsens uttryckliga vilja, mot redaktionens vilja och utan att ägaren var informerad. Det är beklagligt att Ekman sattes i den situationen av vd:n.

Vd:s tillsättning av Ekman orsakade stark kritik inom organisationen, då tillvägagångssättet gick emot de interndemokratiska värderingar som råder inom ägarorganisationen SAC Syndikalisterna. Organisationen valde att säga upp Ekmans anställningskontrakt och Ekman valde i sin tur att stämma tidningen. Vd:n skildes från sitt uppdrag.

Tingsrätten förklarade uppsägningen ogiltig i juni 2023. Bolaget rättade sig efter domen och valde att inte överklaga. Även om dåvarande vd gick utanför sina befogenheter så är det bolaget som ska hantera konsekvenserna.