Vad händer på Arbetaren?

Bild på SAC:s logotyp med en rödsvart fana samt Arbetarens tiger.
Rödsvart fana och ett tigerhuvud som symboliserar att SAC och tidningen Arbetaren hör ihop.

”Jättebråk på Arbetaren efter att vd anställt Kajsa Ekis Ekman – anställda hotas med avsked.”
”Hela styrelsen har lämnat Arbetaren.”
Kajsa Ekis Ekman vägrar låta sig sparkas: ”Det kan de fetglömma”.

Det är några av rubrikerna som som cirkulerat i sociala medier och dagstidningar under en veckas tid. Många frågor har dykt upp från medlemmar i våra lokala samorganisationer (LS) men också från pressen som vill veta vad som är sant. Här följer det händelseförlopp som centralorganisationen erfarit efter att orden om Arbetarens nya chefredaktör börjat spridas.

24 augusti
SAC:s medlemmar, centralkommitté (CK) och funktionärer får genom extern media veta att en ny chefredaktör för Arbetaren är tillsatt och att det lett till uppsägningar, sjukskrivningar och oro bland personalen på tidningen.

25 augusti
Kajsa Ekis Ekman tillträder som vikarierande tillförordnad chefredaktör för tidningen Arbetaren.

27 augusti
CK och funktionärer träffas på videolänk för att få en redogörelse över vad som hänt. En avgående ledamot i Arbetaren tidnings (ATAB) styrelse berättar att vd:n för ATAB på eget bevåg anställde en tillförordnad chefredaktör mot styrelsens uttryckliga vilja, och att hela ATAB:s styrelse avgått.

Under denna dag skriver CK en text där det uttrycks att de inte fått den insyn de borde ha fått. En del beslut som måste fattas kommer att kräva mycket tid och kommer att arbetas med under en längre period. Andra delar har krävt omgående beslut. CK fattar följande beslut, som morgonen därpå skickas ut via mejl till SAC:s lokala samorganisationer (LS):

• CK går in som ny styrelse i ATAB vid bolagsstämman och kallar till en extrastämma, datum är inte fastställt men det blir efter CK-mötet i september.
• Nuvarande VD Thomas Carlsson skiljs från sitt uppdrag.
• CK häver Kajsa Ekis Ekmans anställning som t.f chefredaktör på tidningen Arbetaren.
• En utredning kommer att påbörjas under hösten och kommer att göras av en extern utredare. Sekretessavtal kommer att skrivas med den som tar del av SAC:s handlingar.

Arbetaren är en nyhetstidning som getts ut sedan 1922. Den fackliga organisationen Sveriges arbetares centralorganisation, SAC, äger tidningen Arbetaren genom aktiebolaget ATAB.

28 augusti
CK håller ett videomöte för medlemmar i LS av SAC. Där presenteras besluten som fattades under gårdagen och medlemmarna ställer frågor. Här är några frågor och svar:

Hur kommer LS inkluderas i besluten som tas rörande detta?
Vi välkomnar alla observatörer till CK-mötet i september. Vi håller LS informerade.

Hur ska ni lösa situationen med personalen på Arbetaren som fått LAS-varningar och de som sagt upp sig. Kommer någon kontakta dem?
Vi har kontakt och de ska få samma information ni som ni får. Överläggning kommer att ske på fredag, med journalistförbundet. Vi kommer att hantera det men vi har inte kommit längre än så här i dagsläget.

Kommer SAC:s kassör som valdes på kongressen i maj gå in som vd i bolagen nu?
Det är inte aktuellt just nu.

Det vore bra att får mer insyn i bolagen, att få personer presenterade som ska representera bolagen. Har ni tänkt på det?
Det har definitivt dykt upp på bordet.

Arbetarens chefredaktör ska väljas av SAC:s kongress, det finns även fall när det röstas via referendum om den posten. Ska vikarierande chefredaktör också ut på referendum?
Det är svårt att hitta någon passande i organisationen. Det är bred kompetens som efterfrågas; budgetering, arbetsledning och att vara syndikalist. Den ordinarie chefredaktören ska utses genom omröstning bland medlemmar, målet är att inte behöva ha vikarier.

Solveig Betnér
Informationsorganisatör

Uppdatering 26 oktober: LAS-varningar som utdelats till arbetare på redaktionen är upphävda.

Läs också:
Ny ledning på Arbetaren från Arbetarens redaktion den 11 november
Vad händer egentligen på Arbetaren? från Arbetarens redaktion den 31 augusti
Arbetaren tar historien in i nutiden