Handlingsplan och formalisering

Illustration som visar en person som håller upp ett papper med en handlingsplan nedtecknad. Tre händer pekar mot listan.

Organisera stora arbetsplatser del 2 av 4

Hur kan stora och komplexa arbetsplatser organiseras, såsom universitet och bolag med många driftenheter? I en artikelserie i fyra delar skissar Rasmus Hästbacka på fyra faser.

Här berörs den andra fasen: Handlingsplan och formalisering av personalgruppen.

På universiteten bedrivs det mesta arbetet på institutioner med tre personalkategorier: lärare, forskare och administrativ-teknisk personal. Här är det lätt att ordna regelbundna tvärfackliga luncher, exempelvis en fast dag varje vecka. Med tvärfackliga luncher menar jag träffar för kollegor som vill diskutera och driva gemensamma intressen, oavsett facklig tillhörighet.

Illustration som visar en person som håller upp ett papper med en handlingsplan nedtecknad. Tre händer pekar mot listan.
Illustration: Fanny Hökby

Om allt fler arbetskamrater deltar på de tvärfackliga luncherna blir lunchrasten det givna tillfället för organiseringssamtal. Men glöm inte bort de som inte deltar! Skaffa en lista över alla anställda och beta av personalgruppen. En fråga som sannolikt kan engagera många universitetslärare är att få mer tid till att förbereda undervisningen. Frågor som torde engagera flera yrkesgrupper är att sänka stressnivån, peta olämpliga chefer och stoppa idiotiska omorganisationer.

Tydlig plan

Om ni har hittat en bra organiseringsfråga och ett konkret krav att samla personalgruppen kring, så är det dags att göra en handlingsplan. Planen bör fastslå hur kravet ska framföras och vilka påtryckningar som ska användas om cheferna avvisar kravet. Det behöver göras klart vem som gör vad och i vilken tidsordning.

I valet av påtryckningar är det viktigt att välja metoder som är både effektiva och som många anställda är beredda att använda. En majoritet av personalgruppen ska vilja delta eller åtminstone stödja metoderna. Ni bör inte stirra er blinda på strejk eller andra ekonomiska påtryckningar. Det finns även moraliska, psykologiska och juridiska påtryckningar.

”Ni bör inte stirra er blinda på strejk eller andra ekonomiska påtryckningar. Det finns även moraliska, psykologiska och juridiska påtryckningar.”

Formell grupp

Det fackliga engagemanget på arbetet behöver en formell struktur. Om flera arbetare har blivit medlemmar i den syndikalistiska sektionen kan en avdelning bildas inom sektionen. Ett alternativ är att enas kring gemensamma regler för en tvärfacklig grupp. En formell struktur är nödvändig för att ni ska kunna ta och genomföra demokratiska beslut och överbrygga perioder med lågt engagemang.

Helt avgörande för att er handlingsplan ska lyckas är att ni får med er de informella ledarna. Om planen fullföljs trots att ledarna är negativa, lär planen splittra personalen. Obs! Informella ledare är ofta personer som inte är intresserade av fackligt arbete, åtminstone inte till en början. Det är ofta personer som hävdar sig mot ledningen men utan att gå via fackliga kanaler.

Vanligt misstag

Ett vanligt misstag är att blanda ihop nyckelpersoner med vänsterpersoner som talar vitt och brett om arbetarsolidaritet och facklig kamp. Den fackliga utbildaren Marianne Garneau (USA), har gett flera rafflande exempel på detta misstag. Det finns ingen anledning att förvänta sig något extra av just vänsterpersoner när det kommer till organisering.

Artikelseriens tredje del handlar om kollektiv handling och utvärdering.
Läs också del 1: Snacka med alla arbetskamrater

Rasmus Hästbacka
Facklig samordnare