Tips på vägen

Illustrerar ett bokomslag med titeln "sagan om det fackliga löftet" med en bild som föreställer två människor: en facklig pamp i LS och en arbetsgivare. Människorna är överens genom kollektivatal. Boken har en rispa i sig och håller på att gå itu.

Organisera stora arbetsplatser del 4 av 4

Hur kan stora och komplexa arbetsplatser organiseras, såsom universitet och bolag med många driftenheter? I en artikelserie i fyra delar skissar Rasmus Hästbacka på fyra faser.

Här avslutas artikelserien med några tips på vägen.

Det fackliga grundjobbet är att snacka med alla kollegor och bygga goda relationer på jobbet. En syndikalistisk sektion som ännu inte har gjort grundjobbet kan lämpligen prioritera ned (eller helt strunta i) att förhandla till dess att en kollektiv styrka har byggts upp. Sektionens tid och resurser är begränsade och ska inte brännas på fel saker.

När en ny sektion startas är det viktigare att utse förtroendevalda med ansvar för agitation, studier och stöd till organisatörer än att utse en kommitté för förhandlingar. Under en uppstart är det kanske bäst att förhandlare i den lokala fackföreningen (LS) sköter behovet av förhandlingar, om det uppstår.

Fackligt på arbetstid

Jag vill uppmana alla sektioner att avsätta pengar för att medlemmar ska kunna delta på kurser och möten och jobba fackligt på betald arbetstid. Arbetsinkomst kan ersättas för medlemmar som är lediga en del av arbetsveckan. Sektionen kan använda sina egna pengar eller ansöka om pengar från LS eller SAC. Tveka inte att ta hjälp av LS! LS kan i sin tur be om centralt organiseringsstöd.

Illustrerar ett bokomslag med titeln "sagan om det fackliga löftet" med en bild som föreställer två människor: en facklig pamp i LS och en arbetsgivare. Människorna är överens genom kollektivatal. Boken har en rispa i sig och håller på att gå itu.
Illustration: Fanny Hökby

En facklig gemenskap

Kollektiv styrka vilar på en facklig gemenskap på jobbet, en stark vi-känsla, en sammanhållning och tillit mellan arbetskamrater som vårdas och utvecklas.

LO-fackens reklambyrå har producerat en berömd saga om ”det fackliga löftet”. Sagan förekommer i tre olika varianter. Den första varianten går ut på att en grupp arbetare på 1800-talet lovade varandra att hålla ihop och inte bjuda under varandra och därför är löftet levande än idag. Den andra varianten går ut på att alla som idag blir LO-medlemmar avger detta löfte och därför är löftet levande på arbetsplatserna. Variant nummer tre är att löftet förkroppsligas genom kollektivavtal vilka garanterar goda villkor. Verkligheten fungerar inte så.

Utvecklas tillsammans

Löntagare behöver inte fackliga sagor utan en facklig gemenskap. Gemenskapen uppstår inte bara för att en formell fackförening bildas. Gemenskapen odlas fram. Du och dina arbetskamrater utvecklar gemenskapen exempelvis när ni stöttar varandra i arbetet och backar upp varandra mot ledningen; när ni etablerar solidariska normer, löser interna konflikter oberoende av cheferna och ordnar sociala aktiviteter utanför arbetstid.

Om du är en facklig gröngöling känns det kanske överväldigande att ta på sig rollen som organisatör. Ta det bara lugnt! Varje myrsteg är meningsfullt när det handlar om att kollegor står upp för sin värdighet tillsammans. När kollektivet av löntagare väl har börjat erövra självrespekt kan makten i förlängningen erövras över hela arbetsplatsen.

Rasmus Hästbacka
SAC:s fackliga samordnare