Konsten att lyssna på sina arbetskamrater

Bild från boken Secrets of a successfull organizer

Arbetsplatsorganisering. Del 2: Hitta nyckelpersonerna

I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, Secrets of a successful organizer som i skrivande stund håller på att översättas till svenska och kommer att ges ut på Federativs förlag i höst.

Bok om arbetsplatsorganisering

Fyra steg

De steg jag går igenom är:

  1. Kartläggning av företaget och arbetskamraterna.
  2. Att hitta nyckelpersonerna och få folk i rörelse.
  3. Hitta organiseringsfrågorna med tillräcklig bredd och djup.
  4. Att göra en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar.

Metoden för att lyckas med allt detta är Organiseringssamtalet. Konsten att lyssna på sina arbetskamrater.

I förra artikeln gick vi kortfattat igenom kartläggning av arbetsplatsen. Vi ska nu fördjupa oss i relationerna mellan de som jobbar ihop för att kunna identifiera nyckelpersonerna.

Sociala grupperingar

På alla större arbetsplatser finns olika grupper. Det kan vara de som jobbar på samma skift eller avdelning. Men även bland dessa finns de olika mindre grupptillhörigheter som exempelvis de som alltid lunchar ihop, de som pratar samma språk, de som spelar bandy ihop eller kanske rökarna. Försök att identifiera alla de olika sociala grupperingar som personalstyrkan består av.

Bland alla dessa grupper finns nästan alltid personer som resten lyssnar lite extra på. Naturliga ledare som på grund av sin personlighet, erfarenhet eller kompetens har sina kamraters förtroende och respekt. Genom att identifiera och vinna över dessa nyckelpersoner till vår sida ökar våra chanser till en bred och inkluderande organisering. Får vi med oss dem så blir det lättare att få med oss resten och på sikt ena arbetsplatsen bakom gemensamma krav.

Det är dessa nyckelpersoner som har förmågan att få folk i rörelse. Risken om vi inte fokuserar på dessa är att vår organisering blir marginaliserad och upplevs som extrem och apart från övriga arbetskamrater. Vi riskerar att upplevas som en radikal minoritet med en egen agenda istället för en inkluderande majoritet med gemensam agenda.

Hitta gemenskap

Vi som organisatörer behöver inte nödvändigtvis själva vara nyckelpersoner på arbetsplatsen, men vi måste hitta sätt att nå dem på. Vad vi särskilt vill veta är vilka problem de stör sig mest på, hur de påverkas, om de vet vem som är ansvarig samt vad de är beredda att göra åt saken. Planera in sociala träffar utanför arbetstid för att lära känna varandra bättre.

Vi vill hitta minsta gemensamma nämnare inom och mellan grupperna. Vi vill hitta de frågor som flest berörs av och vi vill påminna om att det finns en beslutsfattare som är ansvarig och att denna inte kommer att ändra sitt beslut om inte vi tillsammans gör något åt det.

När vi identifierat nyckelpersonerna så är det dags att hittat en fråga med bredd och djup att organisera kring. Vi måste hitta organiseringsfrågorna! Mer om det i nästa artikel.

Erik Bonk
Generalsekreterare SAC

Del 1: Början på stark sammanhållning
Del 2: Konsten att lyssna på sina arbetskamrater
Del 3: Hitta frågor som berör
Del 4: Gör en plan och vinn!
Del 5: Organiseringssamtalet

För mer information och för vidare studier, kontakta SAC!
www.sac.se
info@sac.se