Hitta frågor som berör

Bild från boken Secrets of a successfull organizer

Arbetsplatsorganisering. Del 3: Hitta organiseringsfrågorna

I denna artikelserie går jag igenom de olika stegen samt metoden för en lyckad arbetsplatsorganisering. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok, Secrets of a successful organizer som i skrivande stund håller på att översättas till svenska och kommer att ges ut på Federativs förlag i höst.

Bok om arbetsplatsorganisering
Bild från Labor Notes

Fyra steg

De steg jag går igenom är:

  1. Kartläggning av företaget och arbetskamraterna.
  2. Att hitta nyckelpersonerna och få folk i rörelse.
  3. Hitta organiseringsfrågorna med tillräcklig bredd och djup.
  4. Att göra en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar.

Metoden för att lyckas med allt detta är Organiseringssamtalet. Konsten att lyssna på sina arbetskamrater.

I förra artikeln gick vi kortfattat igenom hur vi identifierar arbetsplatsens nyckelpersoner och varför det är viktigt att få med sig dem. Vi ska nu gå in på hur vi analyserar vilka som är de bästa organiseringsfrågorna.

Frågor som berör många

Facklig kamp kommer inte sällan ur en känsla av orättvisa. Att chefen fattar ett orättvist beslut. Men att agera enbart på känslor kan leda till en sämre situation. Om vi drar igång en kampanj kring en upplevd orättvisa som inte berör särskilt många särskilt djupt är risken att kampanjen blir verkningslös. Detta kan i sin tur leda till en förtroendeförlust.

Systematisk arbetsplatsorganisering handlar om en beräknande och tålmodig process med fokus på att bygga gemenskap och tillit snarare än att spontant reagera på orättvisor. Därför är det viktigt att fokusera på frågor på arbetsplatsen som berör många på djupet och som är möjliga att vinna.

För starkare sammanhållning

Frågorna kan röra allt ifrån schemaläggning och arbetstempo till krav på skyddsombud och kollektivavtal. Det kan vara mindre frågor som rätten till en anslagstavla eller stora frågor som kraftiga nedskärningar och varsel om arbetsbrist. Men alla frågor behöver inte vara problem. Det kan till exempel röra sig om att förbättra något på arbetsplatsen eller att besluta om att göra något arbetsmoment på ett nytt sätt.

Vi kommer aldrig kunna kontrollera alla frågor som uppstår. Men vi kan kontrollera relationerna till varandra. Vi organiserar för en stark sammanhållning. Ju starkare sammanhållning desto större problem kan lösas. Därför är det viktigt att inte agera utan att först förstå vad som är möjligt att uppnå.

Illustration av två personer och en hand med en bok i, en hand med en megafon, en hand med ett kvinnomärke och en hand med ett papper med ett paragraftecken på. Ritad av Fanny Hökby
Illustration av Fanny Hökby

Analysera frågans organiseringspotential:

  1. Vad är problemet och vad är vår föreslagna lösning? Vem har fattat beslutet och varför? Vad krävs för att få den att ändra sitt beslut?
  2. Har frågan bredd? Hur många personer berörs? Är alla överens om problembeskrivningen?
  3. Känns denna fråga djupt? Hur mycket bryr sig folk om problemet? Är det tillräckligt viktigt?
  4. Hur långt är folk villiga att gå? Är alla överens om den föreslagna planen? Har vi tillräckligt många med oss?

Vi är ute efter en fråga på arbetsplatsen som berör många på djupet och den ansvariga beslutsfattaren är tydlig. Vi bör också ha bedömt att vi har tillräckligt många med oss för att utöva den planerade påtryckningen. Kanske saknar vi den styrka som krävs i dagsläget? I så fall är det bättre att backa i processen och ta tag i en fråga som vi faktiskt kan lösa med dem vi redan har med oss. Även små vinster bygger självförtroende.

Utvärdering och plan

Utvärdera processen löpande! Finns det möjlighet att lära sig något nytt? Kan vi gå ett steg längre än sist? Engagerar problemet nyckelpersoner och grupper som tidigare inte varit involverade?

När vi fått med oss nyckelpersonerna och hittat frågor med bredd och djup är det dags för nästa steg: Att göra en gemensam plan för att vinna! Mer om det i nästa artikel.

Erik Bonk
Generalsekreterare SAC

Del 1: Början på stark sammanhållning
Del 2: Konsten att lyssna på sina arbetskamrater
Del 3: Hitta frågor som berör
Del 4: Gör en plan och vinn!
Del 5: Organiseringssamtalet

För mer information och för vidare studier, kontakta SAC!
www.sac.se
info@sac.se