Början på stark sammanhållning

Bild från boken Secrets of a successfull organizer

Arbetsplatsorganisering. Del 1: Kartläggning

Organisera din arbetsplats är lite av ett mantra inom den syndikalistiska fackföreningsrörelsen. Men hur går det till i praktiken?

Arbetsplatsorganisering är ett hantverk som vem som helst kan lära sig. Och det finns en hel del beprövade recept på organiseringsmetoder. I denna artikelserie tänkte jag gå igenom de olika stegen samt metoden för att lyckas. Stegen baseras på klokheterna i Labor Notes bok Secrets of a successful organizer.

Bild från Labor Notes

Boken håller att på att översättas till svenska och kommer att ges ut på Federativs förlag i höst. Jag har sammanfattat några steg som kan vara början på en riktigt stark sammanhållning mellan arbetskamrater.

  1. Kartläggning av företaget och arbetskamraterna.
  2. Att hitta nyckelpersonerna. Konsten att få folk i rörelse.
  3. Hitta organiseringsfrågorna med tillräcklig bredd och djup.
  4. Att göra en plan för att vinna genom gemensamma påtryckningar.
  5. Metoden för att lyckas med allt detta är organiseringssamtalet. Konsten att lyssna på sina arbetskamrater.

I denna första text börjar vi med steg ett, kartläggning.

Kunskap är makt. Så det vi måste börja med när vi vill organisera vår arbetsplats är att först analysera den. Vi behöver skaffa oss så mycket kunskap om arbetsplatsen som möjligt för bästa förutsättning att lyckas. Det gör vi genom kartläggning av arbetsplatsens fysiska och sociala aspekter. Vad det handlar om är att lära känna sin arbetsplats och sina kollegor. Vi behöver kontinuerligt utvärdera företagets styrkor och svagheter kontra de anställdas styrkor och svagheter, samt möjligheten att utöva gemensam påtryckning.

Vi kan redan hemma på kammaren börja med grunden. Om vi vet vem som beslutar över vad, vilka företagets ägare och kunder är, hur ekonomin för företaget ser ut och vilka som är anställda är vi en bra bit på vägen. Om inte, är det här det första vi bör ta reda på.

Mycket går att kolla upp på nätet. Med en sökning på Ratsit eller Alla bolag kan vi se vilka som sitter i styrelsen eller vem som är VD. En kreditupplysning berättar om företaget har skulder eller anmärkningar. Där finner vi även årsredovisning, revisionsberättelse och vinstutdelningar.
Men denna information är långt ifrån nog. Vi behöver systematiskt lära känna arbetsplatsens alla aspekter.

Till exempel den fysiska aspekten. Var finns alla in- och utgångar? Var ligger kontoren, lagringsområden, maskinparken, lunchrummet och toaletterna? Var tenderar folk att ses och prata? Vid kaffemaskinen eller i omklädningsrummet? Vilka avdelningar och skift finns? Vem har mandat att ändra tidigare fattade beslut? Har företaget under- eller huvudentreprenörer att förhålla sig till? Var finns svagheterna vi kan utnyttja?

Arbetsplatsorganisering kan handla om att kartlägga arbetsplatsen
Bild från Labor Notes

För att kunna väga företagets styrkor och svagheter mot personalens styrkor och svagheter behöver vi även kartlägga den sociala aspekten av arbetsplatsen. Vilka äter lunch ihop och vilka samåker till och från jobbet? Vilka umgås utanför arbetet och vilka kommer från samma land eller pratar samma språk? Vem har jobbat längst och vem är släkt med chefen? Vilka är timanställda, inhyrd bemanningspersonal eller fast anställda? Försök att identifiera alla de olika sociala grupperingar som personalstyrkan består av.

Att kartlägga arbetsplatsen hjälper oss att se på arbetsplatsen med nya ögon; plötsligt kan nya frågor väckas. Vad har vi för kunskapsluckor? Vilka har vi inte pratat med än? Glöm inte att räkna med all personal; städarna, vaktmästarna, administratörerna och så vidare. Även nattskiftet måste med.

Alla behövs för en lyckad och stark organisering på arbetsplatsen!

Målet är att bygga upp en stark gemenskap som backar varandra gentemot företagsledningen. Problem kommer alltid att finnas. Men genom att tackla de gemensamma problemen tillsammans finner vi de mest demokratiska lösningarna. För när allt kommer omkring så är det demokrati det hela handlar om. Rätten att få ta del i besluten som påverkar våra liv!

Denna artikel är en kraftigt förenklad sammanfattning. För mer djupgående information rekommenderas Labour Notes bok, Secrets of a succesful organizer.

Nästa artikel handlar om steg två, att hitta nyckelpersonerna.

Kontakta oss för mer information och vidare studier.

Erik Bonk
Generalsekreterare

Del 2: Konsten att lyssna på sina arbetskamrater
Del 3: Hitta frågor som berör
Del 4: Gör en plan och vinn!
Del 5: Organiseringssamtalet

Fler texter om fackliga strategier:
Inspirerar till bred organisering
Fackliga strategier utanför boxen
Snack om saltorganisering