Snart firar vi släppet av Organisatörens handbok

Bokomslag till boken "organisatörens handbok". Svart bakgrund med vita bokstäver.

Den svenska översättningen till Labor Notes framgångsrika bok, Secrets of a successful organizer, är klar.

Bokomslag till boken "organisatörens handbok". Svart bakgrund med vita bokstäver.

Snart släpper SAC:s bokförlag, Federativs, den svenska översättningen till Labor Notes framgångsrika bok, Secrets of a successful organizer, som på svenska har fått titeln, Organisatörens handbok – Tips och trix för facklig organisering. 

Det var på SAC:s branschkonferens i Malmö 2019 som Ellen David Friedman från USA kom till Sverige som inbjuden gäst. Hon introducerade konferensens deltagare till idéerna och metoderna i denna handbok som praktiserats flitigt av den amerikanska arbetarrörelsen de senaste åren. Med hjälp av bokens metoder har de lyckats flytta fram sina positioner rejält inom flera branscher. Metoderna syftar till att bygga sammanhållning ute på arbetsplatserna. En praktisk återgång till fackföreningens ursprungliga tanke, att som anställda stå enade mot chefen. 

Genom att följa stegen i denna bok kan du lägga en bra grund för en stadig organisering på din arbetsplats. Tyngdpunkten ligger på att skapa gemenskap mellan arbetskamrater oavsett facklig tillhörighet. Med fokus på sakfrågor på arbetsplatsen och minsta gemensamma nämnare med arbetskamraterna tar ni de första stegen från att vara massa olika individer till att bli ett mäktigt kollektiv.

Boken har som syfte att presentera arbetsplatsorganisering som ett hantverk vem som helst kan lära sig. Du behöver inte vara en övertygad ideolog eller en eldig agitator för att lyckas med att förbättra din arbetsplats. Organisering handlar om att bygga gemenskap och självförtroende tillsammans med arbetskamraterna. Organisering är inte det samma som organisation och vår förhoppning med att översätta denna bok till svenska är att tillgängliggöra bokens teorier och metoder för en bred  arbetarrörelse, oavsett facklig tillhörighet. Boken är skriven för en nordamerikansk publik. Översättarna har försökt anpassa texten i så hög grad som möjligt till svenska förhållanden för att även passa den svenska arbetsmarknadens omständigheter. Metoderna lutar sig inte mot lagar och avtal och kan därför praktiseras oavsett arbetsrättslig kontext.

Det var med utgångspunkt från metoderna i denna bok som Zalandoarbetares driftsektion, ZADS, i norra Stockholm lyckades växa från 4 till över 80 medlemmar. Under sektionens första verksamma år lyckades de med att få en chef sparkad, försvara fyra anställningar som varit föremål för avsked, infört betalda mikro-pauser, krävt rätten att få tala sina modersmål med sina arbetskamrater samt krävt tillbaka lön som dragits av som en disciplinär åtgärd.

Genom att bygga upp en stark sammanhållning kan vi tackla de gemensamma problemen tillsammans och finna de mest demokratiska lösningarna. För när allt kommer omkring så är det demokrati det hela handlar om; rätten att få ta del i besluten som påverkar våra liv. 

Denna bok är en självklarhet i alla lokala samorganisationers (LS) bibliotek. Boken innehåller flera övningar som med fördel kan användas i studiecirklar. SAC arbetar fram en utbildning i praktisk arbetsplatsorganisering med bokens metoder som utgångspunkt. Medlemmar i LS av SAC är varmt välkomna som kursdeltagare. 

Erik Bonk
Stockholms LS

SAC:s generalsekreterare 
hösten 2018 t.o.m våren 2023

Läs också Erik Bonks artikelserie om organisering på arbetsplatsen som utgår från Labor Notes bok.